Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?

02/02/2024
Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?
125
Views

Thuế Nhà thầu Nước ngoài (FCT) là một biện pháp thuế được áp dụng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài khi họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh và có thu nhập tại Việt Nam. Điều này nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với việc xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, đồng thời giúp đảm bảo rằng người nước ngoài đóng góp công bằng vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?

Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Thuế Nhà thầu Nước ngoài, hay còn được gọi là Foreigner Contractor Tax (FCT) trong tiếng Anh, là một hình thức thuế áp dụng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài khi họ thu được thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa tại Việt Nam.

Trong danh sách của Nhà thầu Nước ngoài này, chúng ta có thể liệt kê:

 1. Cá nhân (cư trú hoặc không cư trú): Đây là những người cá nhân, có thể là người đang sinh sống tại Việt Nam hoặc không, nhưng tham gia vào hoạt động kinh doanh tại đất nước này.
 2. Tổ chức nước ngoài (có hoặc không đặt cơ sở tại Việt Nam): Đây là các tổ chức có nguồn gốc từ nước ngoài, có thể có hoặc không có văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng thực hiện hoạt động kinh doanh tại đây.

Thuế Nhà thầu Nước ngoài không chỉ bao gồm việc nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và thu nhập cụ thể của họ. Những loại thuế này sẽ được xét toán khi thu nhập được phát sinh tại Việt Nam, tạo nên một cơ chế thuế linh hoạt và có hiệu quả đối với những cá nhân và tổ chức nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam.

Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?

Thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh khi nào?

Thuế nhà thầu nước ngoài là một loại thuế áp dụng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài khi họ có thu nhập từ việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thuế này được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, trong đó có Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Theo quy định của Điều 1 trong Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu, cá nhân và tổ chức sẽ chịu thuế khi tham gia các hoạt động sau đây:

Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập ở Việt Nam theo hợp đồng hoặc cam kết:

 • Trong trường hợp này, cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng hoặc cam kết, họ sẽ chịu thuế nhà thầu.

Phân phối hàng hoá vào Việt Nam:

 • Nếu có hoạt động phân phối hàng hoá vào Việt Nam, nhà thầu nước ngoài sẽ phải nộp thuế nhà thầu theo quy định.

Sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và phát sinh thu nhập:

 • Các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tham gia sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và có thu nhập từ hoạt động này sẽ phải chịu thuế nhà thầu.

Thông qua Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng. Nhưng hợp đồng đứng tên nhà thầu nước ngoài:

 • Trong trường hợp đàm phán và ký kết hợp đồng thông qua Việt Nam, mặc dù hợp đồng mang tên nhà thầu nước ngoài, nhưng cá nhân hoặc tổ chức này vẫn sẽ chịu thuế nhà thầu.
Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?

Số thuế phải nộp sẽ được xác định dựa trên tình hình cụ thể của từng trường hợp:

 • Nếu nhà thầu nước ngoài là tổ chức, họ sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp nhà thầu là cá nhân cư trú hoặc không cư trú, số thuế nhà thầu nước ngoài sẽ bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Điều này tạo nên một hệ thống thuế linh hoạt, phản ánh đầy đủ và công bằng theo từng đặc điểm cụ thể của từng người tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Mời bạn xem thêm: Quy trình xử lý lấn chiếm đất công

Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?

Theo quy định, những hoạt động nhất định của nhà thầu nước ngoài khi thực hiện ở Việt Nam sẽ tạo ra nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Cụ thể, những hoạt động này bao gồm kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập theo hợp đồng hoặc cam kết, phân phối hàng hoá vào Việt Nam, sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và có thu nhập từ hoạt động đó, cũng như việc thông qua Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng, mặc dù hợp đồng đó có đứng tên nhà thầu nước ngoài.

Dựa vào Điều 5 của Thông tư 103/2014/TT-BTC, quy định rõ về các loại thuế áp dụng cho Nhà thầu nước ngoài, cung cấp thông tin chi tiết như sau:

Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh:

 • Các tổ chức này sẽ chịu nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Thông tư này.

Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh:

 • Cá nhân này sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo hướng dẫn trong Thông tư, và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định pháp luật về thuế TNCN.

Các loại thuế, phí và lệ phí khác:

 • Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí khác theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Đối với thuế nhà thầu nước ngoài, số thuế cụ thể sẽ phụ thuộc vào đối tượng đóng thuế và loại thuế cần nộp. Trong bối cảnh nhà thầu nước ngoài thường là tổ chức, thuế TNDN và thuế GTGT là hai loại thuế phổ biến phải nộp. Thuế suất của cả hai loại thuế này sẽ được xác định theo quy định chi tiết trong Thông tư.

Theo Điều 13 của Thông tư, số thuế TNDN cần nộp sẽ được tính dựa trên công thức:

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Tương tự, số thuế GTGT cần nộp sẽ được tính theo công thức:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Điều này giúp xác định chính xác số thuế mà nhà thầu nước ngoài phải chịu trách nhiệm đóng góp vào ngân sách quốc gia, tạo nên một hệ thống thuế linh hoạt và minh bạch.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Quy định thuế nhà thầu bao nhiêu phần trăm?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn luật đất đai, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Các loại thuế áp dụng đối với thuế nhà thầu hiện nay?

Theo Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì các loại thuế áp dụng đối với thuế nhà thầu bao gồm:
– Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
 Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.
 Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.
Nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh như thế nào?
Phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC
Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh như thế nào?
Thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC; thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm những gì?

Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;
Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);
Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế…”

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.