Không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

03/09/2021
Không có sổ đỏ có được bồi thường
634
Views

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. Vậy trường hợp người sử dụng đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất không? Hãy cùng phòng tư vấn luật đất đai của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Luật đất đai 2013.

Nội dung tư vấn

Các trường hợp Nhà nước tiến hành thu hồi đất

Theo quy định luật đất đai 2013, nhà nước tiến hành thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

+ Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Đất không có sổ đỏ có được bồi thường

Căn cứ khoản 1 điều 74 luật đất đai 2013; người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. Điều 75 người sử dung đất muốn được bồi thường cần đáp ứng các điều kiện sau:

không phải trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp.

Theo đó trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có ( sổ đỏ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn được bồi thường theo quy định pháp luật.

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận, cần lưu ý: đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không vi phạm pháp luật đất đai, không giao không đúng thẩm quyền từ sau 01/07/2014, có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, có sử dụng ổn định…

Các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì không bồi thường về đất, nhưng có thể được xem xét hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm, và các khoản hỗ trợ khác theo quy định.

Như vậy, đất không có sổ đỏ có thể được nhà nước bồi thường khi đáp ứng các điều kiện trên.

Xem thêm:

Tiến hành bồi thường đất khi đủ điều kiện

Căn cứ điều 79 luật đất đai 2013 và điều 6 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; quy định về việc bồi thường đối với đất ở như sau:

Trường hợp 1: Nếu thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trường hợp 2: Khi thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Giá đất bồi thường phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai có được bồi thường về đât không?

Căn cứ khoản 3 điều 82 luật đất đai 2013; trường hợp này sẽ không được bồi thường về đất.

Sử dụng đất công ích của xã khi bị thu hồi có được bồi thường?

Đất công ích của xã khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường. Tuy nhiên sẽ được nhà nước bồi thường các khoản đầu tư, chi phí vào đất.

Nguyên tắc bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất?

– Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đất không có sổ đỏ, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ được bồi thường trong trường hợp nào?

Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Trả lời