Khi nào được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên?

18/08/2021
Khi nào được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên?
690
Views

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên là chế độ khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động; cán bộ công chức, viên chức,…. Vậy khi nào được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2019;

Thông tư 03/2021/TT-BNV

Nội dung tư vấn

Trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Thông tư 03/2021/TT-BNV có quy định thêm 01 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên; so với thông tư 08/2013/TT-BNV. Cụ thể là các trường hợp sau:

  • Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
  • Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động.
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định rõ thêm về các trường hợp bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên. Cụ thể:

Trường hợp kéo dài 12 tháng

Trường hợp kéo dài 12 tháng áp dụng đối với Cán bộ bị kỷ luật cách chức; công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Trường hợp kéo dài 6 tháng

Trường hợp kéo dài 6 tháng đối với:

  • Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;
  • Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;
  • Cán bộ, công chức, viên chức; và người lao động; được cấp có thẩm quyền đánh giá; và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm;
  • Trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao; thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Trường hợp kéo dài 3 tháng

Kéo dài 3 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật sư X: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao; vừa bị kỷ luật; thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính thế nào?

Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao; vừa bị kỷ luật; thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài như quy định đã nêu trong Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính thế nào?

Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định nêu trong Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính thế nào?

Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính;
Nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính đã quy định

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Trả lời