Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng như thế nào?

05/10/2023
Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng
263
Views

Theo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức thuê nhà có thể nộp thuế thay cho chủ nhà. Việc nộp thuế thay chủ nhà có thể được quy định trong hợp đồng hoặc được chủ nhà ủy quyền nộp thuế. Hiện nay, cá nhân, tổ chức thuê nhà có thể nộp thuế thay cho chủ nhà trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng. Vậy nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư 247 sẽ hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng một cách đơn giản, nhanh chóng.

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư số 40/2021/TT-BTC;
 • Thông tư số 100/2021/TT-BTC;
 • Luật Quản lý thuế năm 2019.

Khi nào chủ nhà phải đóng thuế khi cho thuê nhà?

Theo quy định pháp luật của nhiều nước thì chủ nhà phải đóng thuế thu nhập từ việc cho thuê nhà. Thuế này được tính dựa trên khoản thu nhập thu được từ việc cho thuê sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan, chẳng hạn như chi phí duy trì, bảo dưỡng, quảng cáo. Tại Việt Nam, chủ nhà phải đóng thuế khi cho thuế khi doanh thu cho thuê đạt ngưỡng chịu thuế.

Thuế thu nhập cá nhân được xác định là một khoản thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập của những cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì trong trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong năm dương lịch (tương đương với khoảng 8,4 triệu đồng/tháng) thì bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước.

Theo đó, mức thuế thu nhập cá nhân mà chủ nhà phải nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền được xác định theo công thức sau:

Mức thuế thu nhập cá nhân chủ nhà phải nộp = Doanh thu x 5%

Ngoài việc phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập có được từ việc cho thuê nhà thì chủ nhà còn phải thực hiện nộp các khoản thuế khác như: thuế giá trị gia tăng (bằng 5% doanh thu tính thuế giá trị gia tăng) và lệ phí môn bài.

Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng
Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng

Những trường hợp được nộp thuế thay cho cá nhân

Hiện nay, theo quy định pháp luật có một số trường hợp được nộp thuế thay, chẳng hạn như ủy quyền nộp thuế. Khi một cá nhân ủy quyền hoặc chỉ định một tổ chức hoặc cá nhân khác làm đại diện pháp lý và nộp thuế thay mình. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về các trường hợp được nộp thuế thay.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 100/2021/TT-BTC thì trong những trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân được phép khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân khác:

 • Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên cho thuê;
 • Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;
 • Tổ chức chi trả các khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ cho cá nhân đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;
 • Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài;
 • Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;
 • Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định về uỷ quyền của pháp luật dân sự.

Theo đó, trong trường hợp cá nhân cho tổ chức thuê tài sản là nhà, căn hộ để làm địa điểm kinh doanh, nếu trong hợp đồng cho thuê nhà các bên có thoả thuận về việc tổ chức thuê là người nộp thuế thu nhập cá nhân cho chủ nhà thì tổ chức thuê nhà sẽ nộp thuế thay cho chủ nhà.

Ngoài ra, khi chủ nhà kinh doanh cho thuê bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập có được từ việc cho thuê bất động sản mà uỷ quyền cho cá nhân khác khai thuế thay, nộp thuế thay cho mình thì vẫn được công nhận cá nhân khác nộp thuế thay trên cơ sở uỷ quyền.

Như vậy, cá nhân hoặc tổ chức trong trường hợp nêu trên được quyền nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà.

Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng

Nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng gồm những bước khá đơn giản. Người nộp thuế chỉ cần thực hiện theo các bước hiển thị trên màn hình là có thể nộp thuế thành công. Tuy nhiên, để việc nộp thuế qua mạng diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian thì người nộp thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế cũng như những thông tin cần có khi nộp thuế.

Để thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà qua mạng thì tổ chức, cá nhân nộp thuế thay cho chủ nhà phải thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân cho chủ nhà:

Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân cho thuê nhà (chủ nhà):

Việc khai thuế thay, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà cho thuê nhà thường được thực hiện khi tổ chức thuê nhà làm văn phòng, trụ sở kinh doanh và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà. Việc khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà được thực hiện với mục đích tiết kiệm thời gian cũng như công sức của cá bên.

Thông thường, bên phía tổ chức thuê nhà sẽ có bộ phận kế toán am hiểu về lĩnh vực thuế sẽ hỗ trợ được chủ nhà trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, dù thực hiện theo phương thức nộp thuế trực tiếp hay nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng thì các bên cần chuẩn bị hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Bản sao Hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng (nếu có) có chữ ký của các bên. Lưu ý: Cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức nộp thuế thay cho chủ nhà xuất trình bản chính của Hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng để làm căn cứ đối chiếu tính xác thực của hợp đồng;
 • Tờ khai lệ phí môn bài;
 • Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản theo mẫu số 01/TTS được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC;
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (cho thuê nhà) thực hiện theo mẫu số 01-2/BK-TTS được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thu nhập cá nhân (chủ nhà) theo diện uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì sẽ thực hiện theo quy định đối với cá nhân uỷ quyền nếu trực tiếp khai thuế.

Lưu ý: Khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thì cá nhân, tổ chức khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà phải lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 • Đối với việc tổ chức khai thuế thu nhập cá nhân thay, nộp thuế thay cho chủ nhà theo tháng hoặc quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay;
 • Đối với việc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà trong trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê nhà của kỳ thanh toán;
 • Đối với việc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà trong trường hợp nộp hồ sơ khai thuế năm thì sẽ phải nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà qua mạng

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nêu trên thì tổ chức khai thuế thay cho chủ nhà sẽ truy cập vào website: https://canhan.gdt.gov.vn/ để thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng. Theo đó, cá nhân, tổ chức nộp thuế thay cho chủ nhà sẽ thực hiện theo trình tự sau:

Sau khi vào website trên thì sẽ chọn mục “Thuê tài sản” rồi chọn “Kê khai trực tuyến” và chọn tờ khai số 01/TTS- Tờ khai thuế dành cho hoạt động cho thuê tài sản. người khai thuế sẽ chọn “Tiếp tục” và nhập dữ liệu trong tờ khai.

Theo đó, người nộp hồ sơ khai thuế sẽ nhập các chỉ tiêu có trong bảng kê số 01/HT-TTS và chọn “Tiếp tục” để chuyển sang thực hiện Bảng kê số 01/BK-TTS.

Sau khi thực hiện hai tờ khai đó thì sẽ chọn mục “Tổng hợp lên tờ khai chính” và sẽ nhập dữ liệu lên tờ khai chính rồi chọn “Tiếp tục”. Sau đó người nộp hồ sơ sẽ chọn mục “Hoàn thành kê khai” và chuyển sang bước “Nộp tờ khai”.

Sau khi nộp tờ khai thì sẽ tải Hợp đồng thuê tài sản như quy định tục mục 3.1 của bài viết này và tiến đến trang xác thực nộp tờ khai. Theo đó, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký và người nộp hồ sơ sẽ nhập mã OTP và chọn “Tiếp tục” rồi xuất hiện tháng thái “Bạn đã nộp tờ khai thuế thành công”.

Nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà qua mạng

Sau khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà thì tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện nộp tiền thuế theo quy định, hướng dẫn được gửi đến email hoặc số điện thoại đăng ký khai thuế.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho chủ nhà chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, nếu có phát sinh trường hợp phải khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp thuế được xác định là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư 247, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề quyết toán thuế đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ:

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề Hướng dẫn nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ khác liên quan đến tư vấn pháp lý về chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Nếu tổng doanh thu trên 100 triệu/năm hoặc từ 8.4 triệu/tháng trở lên thì tôi phải nộp thuế?

Phần doanh thu này là phần doanh thu bạn cho thuê nhà chứ không gộp chung các doanh thu khác của bạn. Và nếu bạn cho thuê nhà doanh thu trên 100 triệu/năm hoặc từ 8.4 triệu/tháng trở lên thì phải nộp thuế.

Nếu đầu tháng 8 tôi mới cho thuê nhà thì phải nộp thuế năm đó như thế nào?

Vậy thì bạn chỉ cần nộp 50% so với lệ phí cả năm (đối với thuế môn bài), còn thuế TNCN và GTGT thì bạn dựa vào doanh thu thực tế (theo thoả thuận hợp đồng thuê).

Tôi chỉ cần vào website: http://canhan.gdt.gov.vn/ để kê khai thuế?

Trước tiên bạn phải đăng ký mã số thuế, cách đăng ký bạn tham khảo trên bài hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.