Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không?

27/09/2023
Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không?
413
Views

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế áp dụng lên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của nhiều quốc gia và được sử dụng để đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp thuế trong thời hạn luật định. Nếu quá thời hạn luật đình mà chưa nộp hay nộp chưa đủ thì tùy vào từng trường hợp sẽ xử lý theo quy định. Vậy doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 80/2021/TT-BTC;
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không?

Thuế TNDN tính toán dựa trên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, tức là số tiền còn lại sau khi đã trừ đi các khoản chi phí và khấu hao từ doanh thu. Tỷ lệ thuế TNDN thường được xác định theo quy định pháp luật và có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ lợi nhuận và ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC) doanh nghiệp sẽ kết chuyển lỗ như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định).Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách”.

Theo đó, doanh nghiệp chuyển lỗ đối với 2 trường hợp sau:

Doanh nghiệp chuyển lỗ giữa các quý:

  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
  • Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.
  • Số lỗ được kết chuyển không được lớn hơn thu nhập.

Doanh nghiệp chuyển lỗ sang năm:

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.
  • Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.
  • Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
  • Số lỗ được kết chuyển không được lớn hơn thu nhập.
Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không?
Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không?

Trường hợp chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải nộp thêm giấy tờ gì khi quyết toán thuế TNDN?

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tính toán và nộp thuế TNDN đúng thời hạn, thông qua việc khai báo thuế và báo cáo tài chính. Quá trình kiểm tra và thanh tra thuế cũng có thể được tiến hành để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định thuế. Đối với trường hợp chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải nộp thêm một số giấy tờ, cụ thể như sau:

Trường hợp chuyển lỗ người nộp thuế phải nộp thêm Phụ lục mẫu số 03-2/TNDN kèm theo tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Xem thêm và tải xuống Mẫu số 03/TNDN:

Hướng dẫn lập phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN?

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc chuyển lỗ có thể được áp dụng để hạch toán lỗ kế sau hoặc lỗ chuyển tiếp từ các năm trước đó. Quy trình này cho phép doanh nghiệp khấu trừ số tiền lỗ từ doanh thu và giảm bớt số thuế phải nộp.

Theo Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hướng dẫn lập phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN như sau:

Chỉ tiêu [01]: NNT ghi rõ kỳ tính thuế năm phù hợp kỳ tính thuế trên tờ khai 03/TNDN.

Chỉ tiêu [02], [03]: NNT ghi tên và mã số thuế của người nộp thuế phù hợp thông tin trên tờ khai 03/TNDN. NNT khai thuế điện tử thì hệ thống Etax tự động hỗ trợ hiển thị thông tin này từ thông tin NNT kê khai trên tờ khai 03/TNDN.

Cột (1): NNT ghi số thứ tự theo từng dòng theo từng mục I, mục II

Cột (2): NNT ghi năm phát sinh lỗ, mỗi năm được ghi vào một dòng theo từng mục I, mục II

Cột (3): NNT ghi tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (1).

Cột (4): NNT ghi số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm đã kê khai tại cột (1).

Cột (5): NNT ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm đã kê khai tại cột (1).

Cột (6): NNT ghi số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm đã kê khai tại cột (1). Số liệu của cột này theo từng năm được xác định như sau: (6) = (3) – (4) – (5)

Chỉ tiêu [04]: NNT ghi tổng số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ tính thuế này, không vượt quá thu nhập chịu thuế (chưa trừ chuyển lỗ) của doanh nghiệp sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế trong kỳ. Chỉ tiêu này được ghi vào chỉ tiêu C3a của tờ khai 03/TNDN.

Chỉ tiêu [05]: NNT ghi tổng số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển trong kỳ tính thuế này, không vượt quá thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ. Chỉ tiêu này được ghi vào chỉ tiêu D2 của tờ khai 03/TNDN.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Doanh nghiệp lỗ có phải nộp thuế TNDN không? Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư 247 với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ soạn thảo bộ hồ sơ xin tách thửa đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được thu dựa vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội; góp phần khuyến khích, thúc đẩy đầu tư theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước.
– Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.
Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.
Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quy định về chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Theo điều 9 chương II thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực ngày 02/08/2014) và Thông tư 96/2015/TT-BTC (22/06/2015) quy định:
– Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
– DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
– DN tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
– Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập các năm tiếp sau.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.