Đại điện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

09/08/2021
Đại điện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh
708
Views

Trên cơ sở bình đẳng; quyền tự do công dân đảm bảo các quyền và lợi ích của các chủ thể pháp luật; ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia được các giao dịch dân sự; kinh tế; thương mại; lao động,… và các quan hệ xã hội khác. Xuất phát từ nguyên tắc tự do cam kết, thỏa thuận trong luật dân sự; mà các cá nhân có thể tự do thỏa thuận giúp đỡ nhau và thỏa mãn lợi ích của nhau. Theo đó quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được pháp luật công nhận và bảo vệ. Vợ và chồng có quyền đại diện cho nhau và đại diện cho gia đình; theo pháp luật và theo ủy quyền. Dưới đây là toàn bộ vấn đề về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh của Luật sư 247!

Căn cứ pháp lý:

Nghĩa vụ đại diện giữa vợ và chồng là gì?

Nghĩa vụ đại diện giữa vợ và chồng là việc vợ, chồng thay mặt người kia; khi người kia mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc một số trường hợp khác thực hiện trên giấy tờ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng được giới hạn người đứng tên trên giấy tờ được phép đại diện.

Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cụ thể về các căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng như sau:

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

3. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.”

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự; mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự; Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự; để giải quyết việc ly hôn.

Trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự; mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự; Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự; để giải quyết việc ly hôn.

Đại điện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

Khoản 1 Điều 25 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh:

Trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì người trực tiếp kinh doanh là người đại diện cho bên kia trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.

Trường hợp vợ chồng có thỏa thuận bằng văn bản về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh; thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó.

Luật hôn nhân và gia đình 2014 còn quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng. Trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật hôn nhân và gia đìn; thì giao dịch đó vô hiệu; trừ trường hợp người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích chung của gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chồng; thì việc đặt ra vấn đề đại diện là vô cùng cần thiết. Như vậy có thể tránh việc các giao lưu dân sự giữa vợ, chồng với người thứ ba bị gián đoạn; hạn chế, tránh kìm hãm sự phát triển chung của xã hội.

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ đại diện giữa vợ và chồng là gì?

Nghĩa vụ đại diện giữa vợ và chồng là việc vợ, chồng thay mặt người kia; khi người kia mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc một số trường hợp khác thực hiện trên giấy tờ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng được giới hạn người đứng tên trên giấy tờ được phép đại diện.

Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng?

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự; mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự; Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.
Trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự; mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự; Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Đại điện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh?

Trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì người trực tiếp kinh doanh là người đại diện cho bên kia trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề:

Đại điện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh”

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0936 408 102

Xem thêm: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh chị em được quy định như thế nào?

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời