Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay

24/03/2023
333
Views

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm được hiểu đơn giản đó là số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ cần phải thực hiện chi trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm hay chủ sở hữu hợp đồng đó nếu hợp đồng của họ tự nguyện chấm dứt trước khi đáo hạn hay xảy ra sự kiện bảo hiểm khác. Vậy quy định pháp luật về giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm và cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay như thế nào? Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu về vấn đề này tại nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Quy định về hợp đồng bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm được định nghĩa là giá trị nội bộ của hợp đồng bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào bằng giá trị của tài khoản tích lũy trừ đi phí hoàn trả. Phí đầu hàng giảm dần về 0 sau một thời gian cụ thể, chẳng hạn như sau 10 năm đầu tiên trong thời hạn của chính sách. Giá trị hoàn lại tiền mặt là số tiền mà công ty bảo hiểm trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng niên kim nếu hợp đồng bảo hiểm của họ tự nguyện chấm dứt trước hạn hoặc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Giá trị tiền mặt này là thành phần tiết kiệm của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn, đặc biệt là các hợp đồng bảo hiểm trọn đời. Nó còn được gọi là “giá trị tiền mặt” hoặc “vốn chủ sở hữu chính sách”.

+ Bảo hiểm là một hợp đồng (đơn bảo hiểm) trong đó người bảo hiểm bồi thường cho người khác những tổn thất do các trường hợp bất thường hoặc rủi ro cụ thể gây ra. Có nhiều loại hợp đồng bảo hiểm. Nhân thọ, sức khỏe, chủ nhà và ô tô là những hình thức bảo hiểm phổ biến nhất. Các thành phần cốt lõi tạo nên hầu hết các hợp đồng bảo hiểm là khoản khấu trừ, giới hạn hợp đồng và phí bảo hiểm.

Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay
Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay

+ Niên kim thường là phương tiện tài chính phức tạp được thiết kế để cung cấp thu nhập suốt đời. Một người thụ hưởng có thể thừa kế một hợp đồng niên kim khi người nhận họ qua đời. Một hợp đồng niên kim có thể bao gồm tối đa bốn người – người phát hành (thường là công ty bảo hiểm), chủ sở hữu của niên kim, người nhận niên kim và người thụ hưởng. Thường thì chủ sở hữu và người bảo lãnh có thể là cùng một người.

+ Bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn là bảo hiểm không bao giờ hết hạn, không giống như bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn và kết hợp quyền lợi tử kỳ với một cấu phần tiết kiệm. Hai loại hình chính của bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn là bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm liên kết chung. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn được hưởng ưu đãi về thuế.

– Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là lượng vốn chủ sở hữu trong một chính sách mà khoản vay có thể được thực hiện. Yếu tố tiết kiệm của giá trị tiền mặt dẫn đến khi phí bảo hiểm trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm trọn đời vượt quá mức cần thiết để thanh toán các khoản tử vong.

Đặc điểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm

Các đặc điểm của Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm: Giá trị hoàn lại tiền mặt áp dụng cho yếu tố tiết kiệm của hợp đồng bảo hiểm trọn đời trả trước khi chết. Tuy nhiên, trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm trọn đời, phần tiết kiệm mang lại lợi nhuận rất ít so với số phí đã đóng.

Bảo hiểm trọn đời kéo dài suốt cuộc đời của chủ hợp đồng, trái ngược với bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, dành cho một số năm cụ thể. Bảo hiểm trọn đời được trả cho người thụ hưởng hoặc những người thụ hưởng khi chủ hợp đồng qua đời, với điều kiện các khoản thanh toán phí bảo hiểm được duy trì. Bảo hiểm trọn đời chi trả quyền lợi tử vong, nhưng cũng có một thành phần tiết kiệm mà tiền mặt có thể tích lũy. Thành phần tiết kiệm có thể được đầu tư; Ngoài ra, chủ hợp đồng có thể tiếp cận tiền mặt khi còn sống, bằng cách rút tiền hoặc vay mượn khi cần thiết.

Giá trị hoàn lại tiền mặt là phần tích lũy của giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn dành cho chủ hợp đồng khi hoàn lại hợp đồng. Tùy thuộc vào độ tuổi của hợp đồng, giá trị hoàn lại tiền mặt có thể nhỏ hơn giá trị tiền mặt thực tế.

Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay

Giá trị hoàn lại của bảo hiểm nhân thọ được tính bằng công thức sau:

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ = Giá trị tài khoản (tại ngày chấm dứt hợp đồng) – Chi phí chấm dứt hợp đồng.

Lưu ý: Giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị cũng được xác định theo công thức này. Trong đó, chi phí chấm dứt hợp đồng của mỗi các công ty bảo hiểm là khác nhau. Để biết chính xác, bạn có thể trao đổi với tư vấn viên.

Một lưu ý khác dành chính là giá trị hoàn lại sẽ tương đương với số phí bảo hiểm đã đóng kể từ năm thứ 10. Sau đó giá trị hoàn lại sẽ dần tăng dần lên qua từng năm. Ví dụ, bạn tham gia bảo hiểm vào năm 2021 thì 10 năm sau (tức năm 2031) giá trị hoàn lại sẽ tương đương với số phí bảo hiểm đã đóng. Từ năm 2032 trở về sau, giá trị này sẽ tăng lên và lớn hơn số phí bảo hiểm.

Có phải mọi hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị hoàn lại?

Đây là hiểu lầm phổ biến về đến giá trị hoàn lại, khiến người tham gia chịu nhiều thiệt thòi khi ngưng hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

Theo đó, không phải sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào cũng có giá trị hoàn lại. Ngoài ra, căn cứ vào quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000:

  • Bên mua bảo hiểm chỉ được nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu có thời gian đóng phí từ 2 năm trở lên. Các hợp đồng có thời gian đóng phí dưới 2 năm thì KHÔNG có giá trị hoàn lại.

Chính vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm bảo hiểm mà mình tham gia, các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm và nhờ tư vấn viên tư vấn trước khi ký kết. Đồng thời, bạn cũng không nên chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn vì sẽ chịu nhiều thiệt thòi như: Không nhận được giá trị hoàn lại (sản phẩm không có giá trị hoàn lại) hoặc nhận được nhưng giá trị thấp hơn số phí đã đóng. Đặc biệt là các quyền lợi bảo hiểm như bảo vệ trước rủi ro, đầu tư… sẽ không còn hiệu lực.

Khuyến nghị

Luật sư X là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Công ty Luật sư X luôn hỗ trợ mọi thắc mắc, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hiện nay” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Quy định về hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Có những loại hợp đồng bảo hiểm nào?

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 liệt kê 04 loại hợp đồng bảo hiểm:
– Hợp đồng bảo hiểm con người;
– Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự;
– Hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

Theo dõi giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Được ghi rõ trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.