Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế là gì?

26/09/2023
Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế năm 2023
109
Views

Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nhằm trang trải chi phí duy trì, vận hành bộ máy nhà nước và trang trải chi tiêu công phục vụ lợi ích chung của toàn thể cộng đồng. Vì vậy, nếu cá nhân, pháp nhân không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thì nhà nước buộc phải dùng đến các biện pháp buộc đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Bạn đọc có thể tham khảo Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế năm 2023 trong bài viết sau đây của Luật sư 247.

Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế năm 2023

Việc xử lý nợ thuế là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân trong Công ty. Vì vậy, việc tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế là hết sức cần thiết. Luật Quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, dành Chương IX, từ Điều 92 đến Điều 102, quy định về thi hành quyết định hành chính thuế.

Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành quyết định hành chính thuế. Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, Tổng cục Thuế đã xây dựng và ban hành các quy trình thu hồi nợ thuế. Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QD-TCT ngày 08/5/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành thuế nêu trên, có thể nói Luật Quản lý thuế hiện hành đã quy định khá đầy đủ và chi tiết về đối tượng và biện pháp thi hành thuế. Nguyên tắc thực hiện và áp dụng, nội dung, điều kiện, thủ tục. áp dụng cho từng biện pháp thu hồi thuế.

Theo đó, 07 biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ bao gồm:

(1) Trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế mở tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.

(2) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

(3) Đề nghị cơ quan hải quan cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

(4) Ngừng sử dụng hóa đơn.

(5) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên.

(6) Thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

(7) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Pháp luật về cưỡng chế nợ thuế hiện hành quy định 7 biện pháp cưỡng chế, có thể được sắp xếp thành 2 nhóm chính sau:

Nhóm các biện pháp cưỡng chế về tài chính, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế bao gồm: Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế mở tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Nhóm các biện pháp cưỡng chế liên quan đến các thủ tục hành chính: Dừng làm thủ tục hải quan; Đình chỉ việc sử dụng hóa đơn; Thu hồi mã số thuế, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế năm 2023

Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ

Mục tiêu của quá trình thu hồi nợ thuế là làm rõ trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện và thống nhất thực hiện giữa cơ quan thuế các cấp trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Việc thi hành các quyết định hành chính thuế đã được quy định trong Luật Thuế. Chính quyền và các văn bản hướng dẫn của nó. Sau khi áp dụng các biện pháp quản lý nợ khó đòi và thu hồi được toàn bộ số tiền thuế nợ, cơ quan quản lý thuế sẽ áp dụng nợ thuế theo quy định của pháp luật để bảo đảm người nộp thuế chấp hành các quyết định hành chính thuế.

  • Đối với biện pháp (1), (2), (3) thì việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế được thực hiện như sau:
  • Biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế áp dụng đối với người nộp thuế có tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức nhưng CSDL tại cơ quan thuế không có thông tin về tài khoản hoặc thông tin về tài khoản không chính xác thì cơ quan thuế phải thực hiện xác minh thông tin về tài khoản để thực hiện cưỡng chế.
  • Biện pháp cưỡng chế Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập chỉ áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân được hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập từ:
  • Cơ quan, tổ chức mà cá nhân thuộc biên chế;
  • Cơ quan, tổ chức mà cả nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên;
  • Cơ quan, tổ chức chỉ trả trợ cấp hưu trí, mất sức.
  • Biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan thuế có đủ thông tin, tài liệu xác định người nộp thuế đang có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc đã thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ít nhất một lần trong vòng 12 tháng.

Cơ quan thuế căn cứ tình hình thực tế của người nộp thuế để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nêu trên phù hợp, có hiệu quả.

  • Các biện pháp cưỡng chế d, đ, e, g quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế phải được thực hiện lần lượt theo trình tự từ trước đến sau, trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì chuyển sang thực hiện biện pháp tiếp theo,
  • Quyết định cưỡng chế đối với từng người nộp thuế phải được ban hành liên tục, nối tiếp nhau.

Đối với các biện pháp cưỡng chế d, đ, e quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế này mà có thông tin, điều kiện thực hiện biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo hiệu quả hơn thì cơ quan quản lý thuế đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo để thu tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian từ ngày cơ quan thuế có văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi cơ quan đăng ký kinh doanh đến ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có quyết định thu hồi hoặc có văn bản về việc không thu hồi thì cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thuế.

  • Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu phát tán tài sản hoặc bỏ trốn thì số tiền thực hiện cưỡng chế là tổng số tiền thuế nợ của người nộp thuế.

Quyết định 1795/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 11/11/2022 và thay thế Quyết định 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư 247 với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ về chuyển đổi đất ao sang đất thổ cư. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Các đối tượng tạm dừng cưỡng chế hoặc chưa thực hiện cưỡng chế?

Tạm dừng cưỡng chế: Các trường hợp đã có quyết định nộp dần tiền nợ thuê của cơ quan thuế đã ban hành thì công chức CCNT không tổng hợp vào danh sách chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Chưa thực hiện cưỡng chế: Các trường hợp đã có thông báo của cơ quan thuế đã ban hành về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế do người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời thì không tổng hợp vào danh sách chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp này.

Các trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế?

Theo Khoản 1, Điều 2, Thông tư 215/2013/TT-BTC Bộ Tài chính đã quy định có 4 trường hợp:
Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn, hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm mà có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.
Ngời nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về thuế.
Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.