Thủ tục xử lý kỷ luật viên chức là giáo viên theo quy định pháp luật

04/06/2021
3832
Views

Xin chào Luật sư! Bên tôi đang có trường hợp giáo viên vi phạm kỷ luật (có hành vi, cử chỉ không đúng chuẩn nhà giáo với học sinh và phụ huynh học sinh) cần họp hội đồng. Vậy cho tôi hỏi thủ tục xử lý kỷ luật viên chức sẽ diễn ra như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Luật sư tư vấn về vấn đề thủ tục xử lý kỷ luật viên chức như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức

Các hành vi bị xử lý kỷ luật của viên chức

Quy định về Điều 6, Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ; công chức, viên chức nêu rõ các hành vi bị xử lý kỷ luật của viên chức như sau:

– Viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của , viên chức; những việc viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

– Về mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau:

  • Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất; mức độ tác hại không lớn; tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan; tổ chức, đơn vị công tác.
  • Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ; gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức; viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan; tổ chức, đơn vị công tác.
  • Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất; mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ; công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
  • Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất; mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội; gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Quy trình xử lý kỷ luật viên chức?

Quy trình xử lý kỷ luật viên chức được thực hiện theo điều 15, 16, 17, 18 nghị định 27/2012/NĐ-CP

Bước 1: Tổ chức họp kiểm điểm viên chức

–  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (hiệu trưởng); chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp để viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm và nhận thức kỷ luật.

–  Thành phần dự họp kiểm điểm giáo viên vi phạm bao gồm toàn thể giáo viên là viên chức của đơn vị.

– Giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật phải làm bản tự kiểm điểm; và tự nhận hình thức kỷ luật. Trường hợp giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật không làm bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.

– Nội dung các cuộc họp kiểm điểm phải được lập thành biên bản. Biên bản các cuộc họp kiểm điểm phải có kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm; biên bản cuộc họp kiểm điểm được gửi tới Chủ tịch Hội đồng kỷ luật để tổ chức xem xét xử lý kỷ luật.

Bước 2: Thành lập hội đồng kỷ luật

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (hiệu trưởng) quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật; để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật với giáo viên vi phạm. Hội đồng kỷ luật sẽ có 03 thành viên, bao gồm: 

  • Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị (hiệu trưởng hoặc hiệu phó)
  • Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban chấp hành công đoàn nhà trường
  • Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của nhà trường

–  Không được cử người có quan hệ gia đình như cha, mẹ, con được pháp luật thừa nhận; và vợ, chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rể) hoặc người có liên quan đến giáo viên làm thành viên Hội đồng kỷ luật.

Bước 3: Chuẩn bị cuộc họp Hội đồng kỷ luật

– Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật; giấy triệu tập họp phải được gửi tới giáo viên. Nếu giáo viên vắng mặt thì phải có lý do chính đáng. Trường hợp giáo viên đó vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập thì đến lần thứ 03 sau khi gửi giấy triệu tập; nếu người đó vẫn vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu; hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

– Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản tự kiểm điểm; trích ngang sơ yếu lý lịch của giáo viên, biên bản cuộc họp kiểm điểm và các tài liệu khác có liên quan.

Xem thêm: Tung clip “nóng” của người khác lên mạng xã hội bị phạt thế nào?

Bước 4: Tiến hành cuộc họp Hội đồng kỷ luật

– Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của giáo viên có hành vi vi phạm và các tài liệu khác có liên quan.

– Giáo viên đọc bản tự kiểm điểm; nếu giáo viên đó vắng mặt thì Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay; nếu người đó không làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng kỷ luật vẫn tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp. 

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm

– Các thành viên Hội đồng kỷ luật và người tham dự cuộc họp thảo luận và phát biểu ý kiến

– Giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; nếu người đó không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp.

– Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật.

– Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản cuộc họp.

– Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm ký biên bản của cuộc họp.

Bước 5: Ra quyết định kỷ luật

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản; (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi đến hiệu trưởng.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật; hiệu trường ra quyết định kỷ luật.

– Trường hợp vi phạm của viên chức có tình tiết phức tạp thì hiệu trưởng quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật từ 2 tháng lên 4 tháng.

     Tham khảo thêm bài viết:

Hy vọng bài viết có ích cho độc giả!

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0833.102.102

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời