Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?

13/07/2023
Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?
173
Views

Đặt vòng tránh thai là một trong những phương pháp tránh thai được nhiều phụ nữ sử dụng. Theo quy định pháp luật, đặt vòng tránh thai không thuộc những trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đặt vòng tránh thai được hưởng chế độ thai sản vì thuộc trường hợp pháp luật quy định. Vậy tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Ai được hưởng chế độ thai sản?

Chế độ thai sản là một chế độ giúp đảm bảo sức khỏe, tinh thần, quyền lợi của người phụ nữ khi mang thai, sinh con. Theo quy định pháp luật, không phải ai cũng được hưởng chế độ thai sản. Tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng chế độ thai sản như sau:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Phụ nữ đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ thai sản không?

Chế độ thai sản còn được áp dụng cho lao động nam, cụ thể là lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Ngoài ra, còn áp dụng cho phụ nữ thực hiện biện pháp tránh thai. Theo quy định hiện nay, phụ nữ đặt vòng tránh thai hay thực hiện biện pháp triệt sản đều được hưởng chế độ thai sản. Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?
Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?

Lao động nữ đặt vòng tránh thai được nghỉ việc bao nhiêu ngày?

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai. Theo quy định hiện hành, lao động nữ đặt vòng tránh thai sẽ được nghỉ việc tối đa 07 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể, căn cứ tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai như sau:

“1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Mức hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai được quy định như thế nào?

Mức hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai được tính theo quy định pháp luật. Nhiều người thắc mắc mức hưởng chế độ thai sản được tính như thế nào và mức hưởng này dựa trên những tiêu chí nào. Theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản của người lao động được tính như sau:

  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
  • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
  • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

(Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Để trả lời được câu hỏi tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không, chúng ta cần tìm hiểu điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản khoản 1 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Như vậy theo quy định trên; pháp luật quy định các trường hợp được hưởng chế độ thai sản; trong đó không quy định trường hợp tháo vòng tránh thai được hưởng chế độ thai sản. Quy định trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt vòng tránh thai hoặc thực hiện biện pháp triệt sản.

Theo thông tin bạn cung cấp; bạn làm việc ở công ty và có đóng bảo hiểm xã hội; bây giờ bạn tháo vòng tránh thai. Theo quy định trên thì đối với trường hợp tháo vòng tránh thai sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai: 

Theo quy định tại Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động sẽ được nghỉ việc 7 ngày đối với trường hợp người lao động nữ đặt vòng tránh thai mà không có quy định về thời gian nghỉ việc đối với trường hợp tháo vòng tránh thai.

Vì vậy theo quy định trên thì trường hợp tháo vòng tránh thai sẽ không được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?
Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không?

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư X, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Tháo vòng tránh thai có được nghỉ hưởng bảo hiểm không? hoặc các dịch vụ khác liên quan như là soạn thảo văn bản chia tách thửa đất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Lao động nữ một năm có thể nghỉ mấy lần để hưởng chế độ đặt vòng tránh thai theo quy định pháp luật?

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai như sau:
Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai
1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Theo quy định trên thì lao động nữ đặt vòng tránh thai thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ việc tối đa đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai là 07 ngày.
Như vậy, hiện nay pháp luật chỉ quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ đối với một lần thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai mà không có quy định cụ thể là một năm lao động nữ có thể nghỉ bao nhiêu lần.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ đặt vòng tránh thai trong trường hợp điều trị ngoại trú phải có nội dung gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như sau:
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Trách nhiệm của Bộ phận/Phòng TN-Trả KQ
1. Hướng dẫn, giải đáp cho đơn vị SDLĐ, người lao động, thân nhân của người lao động về chế độ, chính sách BHXH và việc kê khai, lập hồ sơ theo đúng quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ giấy do đơn vị SDLĐ nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 khoản này và hồ sơ do người lao động, thân nhân người lao động nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản này với thành phần hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:
2.1.3. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ nêu tại tiết 2.1.1 và 2.1.2 điểm này được thay bằng bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.
2.2. Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:
2.2.1. Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai:
a) Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.
b) Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.
Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ đặt vòng tránh thai trong trường hợp điều trị ngoại trú phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Người sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai đang trong thời gian nghỉ thai sản không?

Căn cứ khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.
2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.
3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Như vậy, theo quy định thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp lao động nữ đặt vòng tránh thai đang trong thời gian nghỉ thai sản.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.