Chủ đề: Người thân vay tiền nhưng không chịu trả thì có phải chịu trách nhiệm dân sự không?