Chủ đề: Người dưới 18 tuổi đi bar có đúng với quy định của pháp luật không?