Chủ đề: Giấy xác nhận sống chung như vợ chồng? ẫu đơn xin xác nhận sống chung với nhau như vợ chồng..