Chủ đề: Giấy đăng ký kết hôn bị xé quan hệ hôn nhân có chấm dứt không?