Chủ đề: Có phải đi nghĩa vụ quân sự khi ông nội là liệt sĩ không?