Chủ đề: Có nên mua đất rừng phòng hộ? Đất rừng phòng hộ có được cấp sổ đỏ không? Đất rừng phòng hộ có được chuyển nhượng hay không?