Chủ đề: Có được xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán hay không?