Chủ đề: Có được xin nghỉ phép trong thời gian thử việc hay không?