Chủ đề: Có được tạm giữ đối với người phạm tội quả tang hay không?