Chủ đề: Có được mang kính cận khi chụp ảnh làm hộ chiếu hay không?