Chủ đề: Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền cho người khác không?