Chủ đề: Có được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho người cần ra nước ngoài gấp?