Chủ đề: Chưa làm thủ tục đăng ký nhận con nuôi thì con nuôi có được thừa kế không?