Quy định của pháp luật về quảng cáo thương mại

11/08/2021
Quảng cáo thương mại
1351
Views

Quảng cáo là một hình thức truyền tải thông tin giữa người quảng cáo với các đối tượng khác nhau. Vậy quảng cáo thương mại là gì? Pháp luật quy định về quảng cáo thương mại như thê nào? Hãy cùng phòng tư vấn luật của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Luật thương mại 2005

Nội dung tư vấn

Quảng cáo thương mại là gì?

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình.

Sản phẩm quảng cáo:

Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo.

Đặc điểm của quảng cáo:

+ Về chủ thể: Chủ thể hoạt động quảng cáo thương mại là thương nhân. Họ thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình hoặc thực hiện dịch vụ quảng cáo cho thương nhân khác theo hợp đồng để tìm kiếm lợi nhuận.

+ Thực hiện quảng cáo: Thương nhân có thể tự mình thực hiện các công việc cần thiết để quảng cáo. Hoặc thuê dịch vụ quảng cáo của thương nhân khác thông qua hợp đồng dịch vụ.

+ Cách thức xúc tiến thương mại: Thương nhân sử dụng sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại để thông tin về hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng. Đó có thể là thông tin bằng hình ảnh, tiếng nói, chữ viết về hàng hóa, dịch vụ cần giới thiệu. Và được truyền tải đến công chúng thông qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, …

+ Mục đích trực tiếp của quảng cáo thương mại là giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận của thương nhân.

Hình thức quảng cáo

Hình thức quảng cáo phải rõ ràng, dễ hiểu và có tính thẩm mỹ. Tiếng nói, chữ viết dùng trong quảng cáo phải là tiếng Việt, trừ trường hợp:

  • Từ ngữ đã được quốc tế hóa, thương hiệu hoặc từ ngữ không thay thế được bằng tiếng Việt;
  • Quảng cáo thông qua sách, báo, ấn phẩm được phép xuất bản. Ngôn ngữ sử dụng: Bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài. Hoặc các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài.

Phương tiện quảng cáo.

Phương tiện quảng cáo bao gồm:

+ Các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Các phương tiện truyền tin;

+ Các loại xuất bản phẩm;

+ Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

+ Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

Xem thêm:

Quyền tham gia quảng cáo thương mại

+ Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

+ Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện.

+ Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện.

Bên thương nhân thuê quảng cáo sẽ có các quyền sau:

+ Từ thỏa thuận về quyền lợi trong hợp đồng thuê.

+ Trường hợp không có thỏa thuận:

  • Được lựa chọn người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo.
  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

Hợp đồng thuê thương nhân thực hiện quảng cáo phải lập thành văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương.

Các hành vi quảng cáo bị cấm

+ Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

+ Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

+ Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

+ Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

+ Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

+ Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

+ Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

+ Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có bắt buộc phải là thương nhân?

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác.

Các chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo?

– Người phát hành quảng cáo
– Người cho thuê phương tiện quảng cáo
– Người tiếp nhận quảng cáo
– Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo

Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo?

Các bên có quyền thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng quảng cáo. Các trường hợp không có thỏa thuận pháp luật quy định như sau:
– Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;
– Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

Các quy định khi sử dụng các phương tiện quảng cáo?

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;
– Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
– Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Trả lời