Quản lý khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ đối với Báo Đấu thầu như thế nào?

11/10/2021
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất năm 2022
423
Views

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp; quản lý, sử dụng các chi phí về đăng ký; đăng tải thông tin; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Vậy quản lý khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ đối với Báo Đấu thầu như thế nào? Chi phí sử dụng dịch vụ là gì? Mức thu các loại Chi phí sử dụng dịch vụ. Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT;
 • Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Nội dung tư vấn

Nguyên tắc thu, chi đối với khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ

Theo Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT,

 • Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia; Báo Đấu thầu; Doanh nghiệp Dự án e-GP có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ; theo quy định tại Thông tư và Hợp đồng BOT Dự án e-GP.
 • Nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ:
  a) Quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống;
  b) Đăng tải thông tin về đấu thầu, thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Báo đấu thầu;
  b) Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống;
  c) Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác và chi đầu tư của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Báo Đấu thầu,
 • Khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ trên Hệ thống, Báo Đấu thầu để phục vụ hoạt động của Trung tâm Đấu thầu; theo cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Chênh lệch thu chi được hạch toán vào các quỹ theo quy định; và chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ này.

Mức thu các loại Chi phí sử dụng dịch vụ

Chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống gồm:

 • Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 01 lần): 550.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
 • Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư: 550.000 đồng; cho một (01) năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
 • Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;
 • Chí phí nộp hồ sơ dự thầu: 330.000 đồng; cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
 • Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 220.000 đồng; cho một (01) gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
 • Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu; nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
  Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt: chi phí được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần; hoặc lô riêng biệt;
 • Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu:

 • Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển: 330.000 đồng; cho một (01) gói thầu hoặc một (01) dự án đối với một (01) thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);
 • Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn: 165.000 đồng; cho một (01) gói thầu đối với một (01) thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Quản lý khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ đối với Báo Đấu thầu như thế nào?

 • Nội dung chi:
  – Chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước;
  – Chi in Báo;
  – Chi vận chuyển và phát hành Báo trên toàn quốc;
  – Chi cho cá nhân tham gia đăng tải thông tin về đấu thầu; gồm: tiền lương, phụ cấp và các khoản chi hợp lệ khác cho người lao động theo quy định của pháp luật;
  – Chi văn phòng phẩm; điện, nước, ứng dụng công nghệ thông tin; các dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động đăng tải thông tin về đấu thầu;
  – Chi mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa; bảo hành; nâng cấp hệ thống;
  – Chi tổ chức, quản lý hoạt động đăng tải, phát hành thông tin về đấu thầu;
  – Các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư khác liên quan đến việc tổ chức quản, lý, đăng tải thông tin về đấu thầu.
 • Phân phối kết quả tài chính, trích lập các quỹ: theo cơ chế tự chủ tuân thủ; theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ trên. Chênh lệch thu chi được hạch toán vào các quỹ theo quy định pháp luật; và chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ đó.
 • Tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, quyết toán thu chi hằng năm:
  – Báo Đấu thầu lập kế hoạch thu và kế hoạch chi liên quan đến đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu; nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; tổng hợp vào dự toán của Cục Quản lý đấu thầu trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;
  – Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, Cục Quản lý đấu thầu chủ động điều chỉnh các khoản thu, chi; và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh trong phạm vi kế hoạch năm được duyệt.
  – Báo Đấu thầu có trách nhiệm lập quyết toán thu, chi theo các nội dung tại Phụ lục II kèm theo Thông tư; và quyết toán vào kinh phí hoạt động của Cục Quản lý đấu thầu.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về Vợ có thể đơn phương ly hôn khi chồng đi tù. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết; và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X hãy liên hệ 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Chi phí sử dụng dịch vụ là gì?

Chi phí sử dụng dịch vụ là các loại chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Đấu thầu, khoản 9 Điều 9 và Điều 86 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Trách nhiệm của bên mời thầu là gì?

Bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT . Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì bên mời thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết; và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn; dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Như vậy, quá trình chọn lọc này chính là để đảm bảo nhà đầu tư có thể thực hiện được dự án theo đúng kế hoạch. Để có thể tham gia với tư các nhà thầu; cá nhân,tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể.

Đánh giá bài viết
Chuyên mục:
Đầu tư · Tư vấn luật

Trả lời