Người làm công chức nhà nước và là Đảng viên có được kinh doanh?

10/05/2021
Nội dung bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng
1261
Views

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề cần chuyên mục giải đáp giúp ạ, cụ thể như sau: Chồng tôi là một công chức nhà nước, là đảng viên nhưng hiện nay chồng tôi muốn kinh doanh thêm quán net. Với  số vốn  dự kiến là 150 triệu, chồng tôi sẽ thuê lại nhà của người dân để mở quán, và dự tính sẽ thuê một nhân viên trông coi quán. Vậy cho tôi hỏi:

1. Việc kinh doanh quán net có vi phạm quy định nào của đảng viên không?

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào? Chồng tôi có phải làm thủ tục gì với cơ quan công an không? Thời gian mở quán theo quy định như thế nào?

3. Các loại thuế tôi phải đóng gồm những loại nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Việc kinh doanh quán net có vi phạm quy định nào của đảng viên không?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 15/QĐ-TW quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân như sau:

“1- Quy định này áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

2- Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trực tiếp tham gia lao động (lao động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; lao động kỹ thuật hoặc lao động chân tay); có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm; phải gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.”

Điều 29 Quyết định 15/QĐ-TW quy định vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như sau:

“1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm về quy trình công tác, bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

c) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tài liệu về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định.”

Chồng bạn  là đảng viên, chồng bạn có quyền tham gia lao động và kinh doanh ngành nghề không bị pháp luật cấm, không ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan tổ chức, không lạm dụng chức vụ quyền hạn, không trốn tránh thoái thác nhiệm vụ được giao.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào? Tôi có phải làm thủ tục gì với cơ quan công an không? Thời gian mở quán theo quy định như thế nào?

Như bạn trình bày, chồng bạn đang là công chức Nhà nước, theo quy định Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
…”

Như vậy trong trường hợp này, chồng bạn không có quyền thành lập doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định Hộ kinh doanh như sau:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Mặt khác, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về những việc mà cán bộ, công chức không được làm như sau:

Điều 18 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ như sau:

“1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.”

Điều 19 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước:

“1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.”

Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định những việc khác cán bộ, công chức không được làm:

“Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.”

Theo quy định trên, Công chức vẫn có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể, do đó chồng bạn có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh quán net.

* Thủ tục đăng kí hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Cơ quan đăng kí: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Các loại thuế phải đóng

Đối với hộ kinh doanh cá thể, các loại thuế phải đóng gồm: Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN.

1. Thuế môn bài được quy định tại Thông tư 96/2002/TT-BTC:

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên 750.000 đến 1.000.000500.000
4Trên 500.000 đến 750.000300.000
5Trên 300.000 đến 500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn 300.00050.000

Dựa tên thu nhập 01 tháng của chồng  bạn, nếu là đăng ký kinh doanh của nửa năm đầu tiên là thu nhập tháng 1, nếu là đăng ký kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì tính thu nhập của tháng 6 để tính bậc thuế môn bài áp dụng đối với cửa hàng của chồng  bạn.

2. Thuế GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp = Tỉ lệ % x Doanh thu

Trong đó Tỉ lệ % được quy định tại Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Cụ thể, ngành nghề kinh doanh bida thuộc “Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;” có tỉ lệ là 5%.

3. Thuế TNDN:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu khoán trong kì tính thuế x Tỉ lệ thu nhập chịu thế ấn định.

Tỉ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đối với dịch vụ bida là 30%.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời