Người đã chết có được hưởng di sản thừa kế không?

27/08/2021
714
Views

Quyền thừa kế được hiểu là quyền để lại di sản (tài sản thừa kế) của mình cho người khác thông qua hình thức lập di chúc; hoặc chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Vấn đè thừa kế luôn là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm; bởi nó không chỉ tác động đến tài sản của người để lại di sản; mà còn tác động đến nhiều vấn đề pháp lý khác. Vậy nếu người được hưởng di sản thừa kế chết ngay sau; hoặc cùng lúc người để lại di sản chết thì giải quyết thế nào? Người đã chết có được hưởng di sản thừa kế không?

Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Di sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015; thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã mất cho người còn sống; tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Đồng thời; theo quy định tại Điều 609 về quyền thừa kế; cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Xác định người thừa kế

Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015; người thừa kế là người kế thừa quyền và nghĩa vụ về tài sản từ người để lại di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

  • Đối với người thừa kế theo pháp luật, việc xác định người thừa kế dựa trên hàng thừa kế; điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định tại Chương XXIII Bộ luật này.
  • Đối với thừa kế theo di chúc; việc xác định người thừa kế dựa vào nội dung của người lập di chúc. Người lập di chúc chỉ định ai thừa hưởng di sản thừa kế trong di chúc; thì người đó trở thành người thừa kế; trừ trường hợp những người thừa kế di sản của nhau chết cùng thời điểm; và những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Người đã chết có được hưởng di sản thừa kế không?

– Trường hợp người hưởng di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản .

Trong trường hợp này thì con của người hưởng di sản sẽ được hưởng toàn phần di sản mà người để lại di sản để lại cho người hưởng di sản đã chết. Điều này được ghi nhận tại Điều 652 về Thừa kế thế vị của Bộ luật dân sự 2015

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

– Trường hợp người hưởng di sản chết sau thời điểm người để lại di sản chết

Trong trường hợp này sẽ xảy ra 2 vấn đề cụ thể như sau:

  • Thứ nhất, nếu người được hưởng di sản đó sau khi mất đi mà để lại di chúc; trong di chúc có quy định cụ thể về việc chia phần di sản thì sẽ căn cứ vào di chúc để chia.
  • Thứ hai; nếu người được hưởng di sản đó sau khi mất; không để lại di chúc thì việc chia phần di sản này sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật về thừa kế.

Như vậy; đối với vấn đề người đã chết có được nhận di sản không thì không thể khẳng định ngay lập tức mà phải căn cứ vào các điều khoản, các quy định cụ thể của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể để xác định.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Liên hệ Luật sư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Sư 247 về Người đã chết có được hưởng di sản thừa kế không?

Nếu có bất kì thắc mắc nào về thủ tục pháp lý có liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Đang ly hôn có được hưởng thừa kế không?

Điều 655 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi một trong hai người chết trong thời gian hai vợ chồng đang tiến hành thủ tục ly hôn và bản án hoặc quyết định ly hôn của Tòa chưa có hiệu lực pháp luật thì người còn sống vẫn được hưởng thừa kế.

Người ở hàng thừa kế trước chết hết thì ai được hưởng thừa kế?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào?

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời