Nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không?

05/07/2023
Nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không?
130
Views

Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc về quy định pháp luật, mong được luật sư tư vấn giúp tôi. Cụ thể hiện nay tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp và có tham gia công đoàn cơ sở. Tôi mang thai và dự tính sinh vào tháng 8 tới đây, tôi thắc mắc không biết rằng khi nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không? Pháp luật quy định về mức đóng đoàn phí công đoàn hiện nay là bao nhiêu? Mong được luật sư 247 giải đáp giúp tôi, tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi, nội dung sau Luật sư 247 sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn, mời bạn đọc tham khảo

Căn cứ pháp lý

Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động. Kinh phí công đoàn giúp các tổ chức công đoàn thực hiện các hoạt động đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Các khoản kinh phí này có thể được sử dụng để tài trợ cho các cuộc biểu tình, đàm phán hợp đồng lao động, bảo vệ sự công bằng và an toàn lao động.

Tại Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 quy định Kinh phí công đoàn hay còn được hiểu là quỹ công đoàn. Kinh phí này được hiểu là một khoản tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trong hoạt động của đơn vị mình. Giá trị này được trích ra bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động,

Các nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở ở đơn vị.

Đối tượng đóng đoàn phí gồm những ai?

Kinh phí công đoàn cung cấp nguồn tài chính để tổ chức các khóa đào tạo, buổi hội thảo, và chương trình phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Điều này giúp nâng cao trình độ nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc. Chi tiết quy định pháp luật những đối tượng nào sẽ phải đóng đoàn phí?

Theo quy định tại Điều 23 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016, đối tượng phải đóng đoàn phí bao gồm:

Nhóm 1: Đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở đơn vị sau:

– Cơ quan nhà nước.

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

– Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định.

Nhóm 2: Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối)

Nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không?

Nhóm 3: Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thuộc:

– Doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối);

– Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định;

– Liên hiệp hợp tác xã;

– Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

– Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài.

Nhóm 4: Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.

Nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không?

Theo khoản 6 Điều 23 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 có quy định như sau:

Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

6. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp sẽ không phải đóng đoàn phí.

Do đó, trong thời gian bạn nghỉ thai sản khi sinh con và được hưởng trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ không phải trích tiền để đóng đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Mức đóng phí công đoàn là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 23 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016, mức đóng phí công đoàn cũng phân theo từng nhóm đối tượng nêu trên, cụ thể:

Đối với nhóm 1:

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Trong đó: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thay đổi theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Đối với nhóm 2:

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đối với nhóm 3:

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý:

– Trong trường hợp các công đoàn cơ sở của nhóm đối tượng thứ hai và thứ ba nêu ở trên được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, cụ thể mức thu như sau:

+ Bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên); hoặc

+ Quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cơ sở phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên.

Đối với nhóm 4:

Đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1 % mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Người lao động nghỉ thai sản thì có phải đóng đoàn phí công đoàn hay không?

Theo khoản 6 Điều 23 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ có quy định như sau:

“6. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp sẽ không phải đóng đoàn phí. Do đó, trong thời gian bạn nghỉ thai sản khi sinh con và được hưởng trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ không phải trích tiền để đóng đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Luật sư X với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Nghỉ thai sản có phải đóng công đoàn phí không?“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư 247 với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như tư vấn soạn thảo đơn xin làm sổ đỏ. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Kinh phí công đoàn có ý nghĩa như thế nào?

Kinh phí công đoàn chính là nguồn tài trợ cho các hoạt động ở các cấp công đoàn. Hiện nay pháp luật có quy định về kinh phí công đoàn sẽ được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà các đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho người lao động. Qua đó đảm bảo các hoạt động quản lý, duy trì cũng như thực hiện hoạt động trong trách nhiệm của công đoàn.

Hiện nay có thể đóng kinh phí công đoàn bằng phương thức nào?

Điều 4, 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về các phương thức sau đây:
– Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
– Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
– Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp là khi nào?

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp chính là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Như vậy, doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.