Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến là bao nhiêu?

18/08/2023
Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến
101
Views

Bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến là một chương trình bảo hiểm y tế nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo không có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội. Mức hưởng của chương trình này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Tại Việt Nam, mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các thông tư, nghị định khác có liên quan. Vậy mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến hiện nay là bao nhiêu? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 40/2015/TT-BYT;
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
  • Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014.

Đăng ký khám chữa bệnh là trạm y tế xã nhưng lên bệnh viện tuyến tỉnh khám được không?

Thông thường, quy trình khám chữa bệnh trong hệ thống y tế được tổ chức theo một cấp bậc từ trạm y tế xã cho đến bệnh viện tuyến tỉnh hoặc các cấp cao hơn. Tuy nhiên, khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh hay cấp cao hơn có thể yêu cầu một số điều kiện hoặc thông qua quá trình đăng ký.

Thông thường, khi bạn đến trạm y tế xã để đăng ký khám chữa bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn và cung cấp điều trị ban đầu. Nếu tình trạng sức khỏe của bạn đòi hỏi phải được chuyển tiếp lên cấp cao hơn, như bệnh viện tuyến tỉnh, họ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để giúp bạn được điều trị tại cấp cao hơn.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;”

Căn cứ Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn đăng ký khám ban đầu ở trạm y tế xã được xác định là là tuyến xã nhưng bạn đến bệnh viện đa khoa tỉnh được xác định là bệnh viện tuyến tỉnh để khám bệnh thì được xác định là đi khám bệnh không đúng tuyến.

Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến khi khám bệnh tại bệnh viện tỉnh được quy định như thế nào?

Quy trình chuyển tiếp từ trạm y tế xã lên bệnh viện tuyến tỉnh có thể có sự can thiệp của các bác sĩ hoặc nhân viên y tế tại trạm y tế xã, hoặc bạn có thể được yêu cầu mang theo các giấy tờ cần thiết hoặc hướng dẫn từ trạm y tế xã khi đi đến bệnh viện. Bên cạnh đó, mức hưởng bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến khi khám bệnh tại bệnh viện tỉnh sẽ có sự thay đổi.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Theo quy định trên khi bạn đi khám bệnh trái tuyến tỉnh thì bạn sẽ được tương ứng 60% chi phí khi điều trị nội trú. Trường hợp ngoại trú bạn sẽ không được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. Do đó, nếu bạn chỉ đến bệnh viện tỉnh để khám mà không điều trị nội trú thì bạn sẽ không được hưởng BHYT.

Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến
Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến

Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển đối với đối tượng hộ nghèo được quy định như thế nào?

Khi khám bệnh trái tuyến, chúng ta cần lưu ý rằng các quy định cụ thể và quyền lợi của đối tượng hộ nghèo trong việc thanh toán chi phí vận chuyển y tế. Việc tìm hiểu và tham khảo thông tin từ cơ quan chức năng hoặc các nguồn tin chính thức là quan trọng để có được thông tin chính xác và cập nhật nhất về quy định này.

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:

a) Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương.

2. Mức thanh toán chi phí vận chuyển:

a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định chuyển tuyến thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh. Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ tiếp nhận người bệnh;

b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định chuyển tuyến có trách nhiệm thanh toán khoản chi này trực tiếp cho người bệnh trước khi chuyển tuyến, sau đó thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định này thì đối tượng hộ nghèo là đối tượng được hỗ trợ chi phí vận chuyển khi chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến huyện lên bệnh viện tuyến tỉnh. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

  • Nếu bạn sử dụng phương tiện của cơ sở khám, chữa bệnh: Bạn được thanh toán chi phí cho cả chiều đi và chiều về. Mức thanh toán là 0,2 lít xăng/km, số km dựa trên khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở.
  • Nếu bạn không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám chữa bệnh: Bạn được thanh toán chi phí vận chuyển một chiều. Mức thanh toán là 0,2 lít xăng/km. Số km dựa trên khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở khám chữa bệnh.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư 247, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mức hưởng của bảo hiểm hộ nghèo trái tuyến” đã được Luật sư 247 giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp và cung cấp dịch vụ tới quý khách hàng liên quan tới tư vấn pháp lý về lệ phí hợp thửa đất… Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến bao nhiêu?

Căn cứ khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ nhất định tính trên mức hưởng đúng tuyến. Cụ thể như sau:
– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
– Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước;
– Bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh.
– Trường hợp đặc biệt: Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương như trường hợp đúng tuyến.

Các trường hợp không được bảo hiểm y tế thanh toán là gì?

Các trường hợp không được bảo hiểm y tế thanh toán được liệt kê cụ thể tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế bao gồm:
(1) Chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; cho phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên mà đã được ngân sách nhà nước chi trả.
(2) Chi phí điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
(3) Chi phí khám sức khỏe.
(4) Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
(5) Chi phí sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.
(6) Chi phí sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
(7) Chi phí điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi.
(8) Chí phí sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.
(9) Cho phí Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.
(10) Chi phí khám, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.
(11) Chi phí giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
(12) Chi phí tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì?

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, khi mua bảo hiểm y tế, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh mức hưởng.
– Trường hợp đã hiến bộ phận cơ thể người: Bổ sung giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể người”.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.