Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất mới nhất 2021

09/07/2021
Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất mới nhất 2021
494
Views

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất được ban hành theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Theo đó khi có sự biến động về đất đai như trường hợp; chia tách, hợp nhất mảnh đất tại một khu vực nhất định. Các cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc đăng ký biến động chia tách sáp nhập phần diện tích dự định chia tách này. Việc đề nghị chia tách sáp nhập thửa đất đến cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu đơn trên.

Căn cứ pháp lý:

Quy định liên quan Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất

Hồ sơ xin tách thửa được quy định trong Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

” Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

  1. Hồ sơ nộp khi thực hiện Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. “

Theo đó trong trường hợp này thì người sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu và bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Về trình tự, căn cứ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 tại Điều 75 thủ tục thực hiện tách thửa được thực hiện như sau:

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

  1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thời gian giải quyết: Nghị Định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  1. Sửa đổi Điều 61 như sau:

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày.

Xem trước và tải xuống Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin liên hệ Luật Sư 247

Trên đây là  đơn đề nghị tách thửa đất và hợp nhất thửa đất mới nhất 2021 chúc bạn đọc tải xuống thành công!

Luật sư 247 là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ của Luật sư 247 hãy liên hệ 0936.408.102

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Trả lời