Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm

01/10/2021
Cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm
554
Views

Thực tế trong quá trình sử dụng đất; nhiều trường hợp diện tích đất đang sử dụng lớn hơn so với diện tích đất được ghi trong sổ đỏ. Vậy, điều kiện để được cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm là gì? Thủ tục xin cấp sổ đỏ đối với số diện tích đất tăng thêm có phức tạp hay không? Hãy tham khảo ngay bài viết duới đây của chúng tôi nhé!

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn

Diện tích đất tăng thêm là gì?

Diện tích đất tăng thêm là phần diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Diện tích đất tăng thêm có thể xuất phát từ những lý do sau:

Thứ nhất, do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Thứ hai, do đo đạc chưa chính xác. Tức là, ranh giới thửa đất không thay đổi; nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thứ ba, do người sử dụng đất đã lấn, chiếm. Hành vi lấn đất, chiếm đất là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể:

  • Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới; hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.
  • Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất; hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Với mỗi nguyên nhân đất tăng thêm so với Sổ đỏ thì cách xử lý và tiền phải nộp nếu được cấp Giấy chứng nhận là khác nhau. Có trường hợp là hợp pháp và cáo trường hợp là vi phạm pháp luật về đất đai và sẽ bị xử phạt.

Điều kiện cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm

Đối với diện tích đất tăng thêm; để được cấp sổ đỏ với diện tích đất này; cần phải đảm bảo thỏa mãn điều kiện ở 02 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Ranh giới thửa đất thay đổi

Khi đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới, diện tích đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất; thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận. Tùy thuộc vào nguyên nhân ranh giới thửa đất thay đổi mà người sử dụng đất được hoặc không được cấp Giấy chứng nhận. Nếu là đất tăng thêm do lấm chiếm mà có thì sẽ không được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp 2: Ranh giới thửa đất không thay đổi

Khi do đạc lại mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận; không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề; thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Thủ tục cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm

Trường hợp 1: Phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ cho phần đất tăng thêm; nếu không vi phạm pháp luật đất đai (lấn chiếm, sử dụng đất trái phép).

Tuy nhiên, người sử dụng đất nếu đã vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014; thì có thể được xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm

Trường hợp phần đất tăng thêm được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014; thì người sử dụng đất vẫn sẽ có cơ hội được cấp sổ đỏ phần đất này.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm tương tự với thủ tục làm sổ đỏ lần đầu. Phần đất gốc nếu đã có sổ thì cấp đổi sổ mới. Người sử dụng đất cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới làm được thủ tục. Nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ thì cấp sổ đỏ lần đầu cho toàn bộ thửa đất

Trường hợp 2: Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Nếu đất gốc đã có sổ đỏ và người sử dụng đất không phải làm thủ tục hợp thửa

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung; và thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới cho thửa đất gốc.

Trường hợp tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014; mà bên nhận chuyển quyền có sổ đỏ hoặc giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền thì cần làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Nộp hồ sơ tại UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai thông báo văn bản đến bên chuyển quyền. Đồng thời niêm yết ở UBND nơi có đất.

Nếu không có đơn giải quyết tranh chấp sau 30 ngày; thì văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm; làm hồ sơ địa chính gửi đến cơ quan thẩm quyền hủy sổ đỏ đã được cấp; và cấp cho bên nhận chuyển quyền sổ đỏ mới.

Nếu đất gốc chưa có sổ đỏ nhưng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung và thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu.

Trường hợp 3: Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014; mà diện tích đất tặng thêm đó chưa có sổ đỏ nhưng có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất.

Thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận còn diện tích đất tăng thêm chưa có Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm; và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm; và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

Sau đó, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp; hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Thông tin liên hệ Luật sư 247

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247; chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để áp dụng vào cuộc sống.

Nếu có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ xin cấp lại sổ đỏ, sổ hồng; hãy liên hệ hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện tách sổ đỏ là gì?

Khi có nhu cầu tách sổ đỏ; cần đảm bảo 02 điều kiện sau:
– Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.
– Có Giấy chứng nhận (một số địa phuơng chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa; không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

Hành vi lấn, chiếm đất bị xử phạt như thế nào?

Hành vi lấn, chiếm đất ở sẽ bị phạt tiền tư 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã lấn, chiếm.

Có giới hạn số lượng người ghi trên sổ đỏ không?

Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) không giới hạn số lượng người ghi trên giấy này. Tùy thuộc vào số lượng người có chung quyền sử dụng đất và sự thỏa thuận; thì có thể ghi tất cả số người có chung quyền.

Khi xin cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm phải đóng phí gì?

Hộ gia đình, cá nhân đã có sổ đỏ với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN.
Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác; thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Trả lời