Hợp đồng dịch vụ theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

11/08/2021
Hợp đồng dịch vụ theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015
1980
Views

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng dịch vụ? Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định ra sao? Trường hợp một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có phải bồi thường vi phạm hợp đồng không? Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Hợp đồng dịch vụ là gì?

     Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

     Như vậy, hợp đồng dịch vụ là:

+ Là hợp đồng song vụ: Cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều có quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

+ Là hợp đồng ưng thuận: Có hiệu lực ngay từ thời điểm các bên thỏa thuận xong các điều khoản chủ yếu của hợp đồng.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

     Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ:

 • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
 • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Quyền của bên sử dụng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Có quyền đơn phương chẩm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên làm dịch vụ vi phạm nghĩa vụ. Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, bên thuê dịch vụ phải báo trước cho bên làm dịch vụ trong một khoảng thời gian họp lý và phải trả tiền công theo số lượng, chất lượng mà bên làm dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • Trong trường hợp chất lượng, sổ lượng dịch vụ không đạt được như thoả thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của bên làm dịch vụ, thì bên thuê dịch vụ có quyền giảm tiền công và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

 • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.
 • Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu; và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
 • Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ; phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc; nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao; hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Quyền của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ; mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ; nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ; nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Giá dịch vụ và trả tiền dịch vụ

Về giá dịch vụ:

Gia dịch vụ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng. Nếu khi giao kết hợp đồng mà các bên không có thỏa thuận về giá dịch vụ; phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kì chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ; thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm; và địa điểm giao kết hợp đồng.

Trả tiền dịch vụ:

Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ; trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận; hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn; thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thực hiện hợp đồng dịch vụ 

Các bên thực hiện hợp đồng dịch vụ theo những nguyên tắc sau:

 • Bên cung ứng và bên sử dụng thực hiện đúng hợp đồng.
 • Bên cung ứng và bên sử dụng phải thực hiện trung thực; theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, đảm bảo tin cậy lẫn nhau.
 • Bên cung ứng và bên sử dụng không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước; lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. nếu có thắc mắc gì về vấn đề nàu xin vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng dịch vụ có thời hạn bao lâu?

Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về thời hạn của hợp đồng dịch vụ, theo đó, thời hạn của hợp đồng dịch vụ sẽ theo thỏa thuận của các bên (bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ). Thông thường, hợp đồng dịch vụ chấm dứt khi dịch vụ được thực hiện xong, hay công việc được hoàn thành theo thỏa thuận của các bên.

Ngoài ra, trong trường hợp cụ thể, hợp đồng dịch vụ có thể chấm dứt do các sự kiện không phụ thuộc vào ý chí của các bên như: một trong các bên chết, hoàn cảnh thay đổi cơ bản không còn thực hiện được hợp đồng, một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng,…

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ ?

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

5/5 - (3 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời