Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

18/05/2022
Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
89
Views

Quỹ Hỗ trợ nông dân với mục đích cho vay vốn là cho vay theo Dự án nhóm hộ để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế nhằm mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao theo hướng liên kết, hợp tác phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tạo hàng hóa lớn, dần khắc phục sản xuất nhỏ lẻ, khó tiêu thụ. Do đó, nếu các hộ hội viên nông dân (HND) có mục đích sử dụng vốn khác nhau nhưng có nhu cầu vay vốn thì Hội nông dân cấp xã có thể giới thiệu các hộ đó vào các tổ vay vốn để họ tiếp cận được với nguồn vốn từ Ngân hàng NN&PTNT hoặc các Ngân hàng thương mại trên địa bàn. Vậy hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục vay vốn được thực hiện như thế nào?

Quỹ hỗ trợ nông dân là gì?

Quỹ hỗ trợ nông dân được hiểu là loại quỹ nhằm: 

– Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

– Tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hồ sơ xin vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân bao gồm:

 • Biên bản họp chi hội nông dân
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn ( áp dụng cho hộ gia đình, tổ hợp tác xã)
 • Biên bản họp các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND
 • Những thắc mắc xung quanh vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân
 • Dự án vay vốn (áp dụng cho dự án Nhóm hộ, Tổ Hợp tác, HTX)
 • Danh sách các hộ đề nghị vay vốn
 • Biên bản thẩm định dự án (áp dụng cho dự án Nhóm hộ, Tổ HT, HTX)
 • Danh sách các hộ được thẩm định đủ điều kiện vay vốn
 • Tờ trình đề nghị vay vốn
 • Hợp đồng vay vốn (áp dụng cho hộ gia đình, Tổ Hợp tác, HTX)
 • Biên bản giải ngân
 • Danh sách hộ nhận tiền vay
 • Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay
 • Thông báo chuyển nợ quá hạn
 • Hợp đồng uỷ nhiệm với Hội Nông dân xã
 • Bảng kê thu phí cho vay Quỹ HTND
 • Hợp đồng ủy thác giữa Quỹ HTND trung ương với HND Tỉnh.

Giấy tờ trong hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông được lưu lại

– Đối với hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hồ sơ lưu gồm:

 • Biên bản họp các thành viên dự án vay vốn.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất kinh doanh của người vay đã được phê duyệt.
 • Dự án vay vốn, kèm danh sách người đề nghị vay vốn.
 • Biên bản thẩm định dự án; quyết định phê duyệt cho vay của Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên hoặc cùng cấp.
 • Danh sách Người vay được phê duyệt cho vay; các Hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm cho vay.
 • Bảng kê thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân; các loại quyết định, thông báo cho vay, thu nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro …
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Điều kiện để được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Để được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, người vay cần phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Đối với hộ gia đình: chủ hộ gia đình hoặc người đại diện hộ gia đình phải là hội viên Hội Nông dân Việt Nam
 • Đối với thành viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã phải do hội viên hội nông dân sáng lập
 • Người vay phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:
 • Có địa chỉ cư trú hợp pháp, chủ hộ hoặc người đại diện của hộ phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
 • Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và được cấp Hội có thẩm quyền phê duyệt.
Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Đối tượng được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay những đối tượng sau:

1. Hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp;

2. Thành viên Tổ hợp tác của hội viên nông dân, thành viên Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;

3. Các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đối tượng vay vốn quy định tại điều này gọi chung là Người vay.

Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay những lĩnh vực, ngành nghề nào?

Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 4 lĩnh vực, ngành nghề sau:

1. Sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

2. Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp.

3. Chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

4. Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp và đời sống nông dân.

Thời hạn cho vay được xác định như thế nào?

Thời hạn cho vay được căn cứ vào:

 • Mục đích sử dụng vốn vay
 • Chu kỳ sản xuất, kinh doanh
 • Khả năng tài chính của người vay
 • Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân áp dụng 02 loại thời hạn cho vay sau:

 • Cho vay ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng.
 • Cho vay trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng.

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của luatsu247.net  liên quan đến Hồ sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.Quý khách hàng muốn tư vấn thêm về đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, công ty tạm ngưng kinh doanh, hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân… Vui lòng liên hệ 0833102102 để được nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

Vay quỹ hội nông dân phải hoàn trả nợ gốc và phí tiền vay như thế nào?

Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương quy định việc trả nợ gốc và phí tiền vay như sau:
– Trả gốc khi hết thời hạn vay vốn. Người vay có thể trả gốc một lần khi không còn nhu cầu sử dụng vốn trong thời hạn được vay vốn.
– Trả phí thực hiện theo kỳ, tối đa 03 tháng/kỳ.
+ Trường hợp người vay trả gốc trước hạn thì số phí phải trả chỉ tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày trả nợ gốc.
+ Đối với các khoản nợ vay không trả nợ gốc và phí đúng hạn mà không được cho gia hạn thì người vay phải trả phí theo mức phí nợ quá hạn.

Trong trường hợp nào thì được xóa nợ khi vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân?

– Điều kiện xóa nợ:
+ Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan.
+ Đã tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán.
– Số tiền xóa gốc, phí cho người vay vốn bằng số tiền người vay phải trả cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, sau khi Quỹ Hỗ trợ nông dân đã áp dụng các biện pháp tận thu.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.