Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?

24/11/2022
Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?
242
Views

Xin chào Luật sư. Tôi tên là Đinh Lễ quê tại Phú Thọ. Tôi có dự định sẽ thuê đất nông nghiệp của nhà nước để thực hiện trồng trọt. Tuy nhiên, tôi chưa biết cách tính Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu? Do hiểu biết của tôi về pháp luật còn chưa cao nên tôi rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của luật sư, mong luật sư cung cấp cho tôi thông tin pháp luật quy định về vấn đề này. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ phía Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật sư 247 chúng tôi. Dưới đây là bài viết Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?. Mời bạn cùng đón đọc.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Đất nông nghiệp 50 năm là gì?

Theo điều 126 Luật Đất đai 2013, đất 50 năm gồm những khu đất được sử dụng với các mục đích dưới đây:

 • Là đất nông nghiệp đối với các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Khi hết thời hạn sử dụng đất 50 năm, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất.
 • Là đất được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 • Đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư kinh tế đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 • Tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Giá thuê đất là gì?

Giá thuê đất là khoản tiền mà cá nhân; tổ chức được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp cho nước theo quy định trong quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất.

Hiện nay, nhà nước quy định có thể cho người thuê đất thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc thuê đất trả tiền hàng năm.

Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?
Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?

Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu?

Cách tính tiền thuê đất được xác định khác nhau trong hai trường hợp thuê đất và được quy định tại Điều 12 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tiền thuê đất thu một năm = diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất (từng loại đất có quy định đơn giá đất thuê riêng).

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

 • Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê = diện tích đất phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 • Tiền thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê = diện tích đất có mặt nước phải nộp tiền thuê nhân (x) với đơn giá thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê.

Như vậy, tiền thuê đất 50 năm được xác định trong hai trường hợp như sau:

 • Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê phải trả một lần = đơn giá đất do UBND tỉnh quyết định cụ thể theo loại đất và thời hạn 50 năm nhân (x) với diện tích đất thuê.
 • Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền thuê đất phải trả hàng năm =đơn giá đất do UBND tỉnh quyết định nhân (x) Diện tích đất thuê. Đây là tiền thuê đất của một năm và kho có sự thay đổi về đơn giá đất thì tiền thuê đất của năm đó cũng có sự thay đổi.

Xác định đơn giá thuê đất

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm

Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá (khoản 1 Điều 3 Thông tư 77/2014/TT-BTC): Đơn giá thuê đất hàng năm = mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền thuê đất

Trong đó:

 • Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định cụ thể và được công bố công khai trong quá trình tổ chức thực hiện.
 • Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 • Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất được tính theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.
 • Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền thuê đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần

Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá (khoản 2 Điều 3 Thông tư 77/2014/TT-BTC): Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất

Trong đó:

 • Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 • Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 77/2014/TT-BTC.
 • Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất thì giá đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo công thức sau: Giá đất của thời hạn thuê đất = Giá đất tại Bảng giá đất/ Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất x Thời hạn thuê đất.

Thông tin liên hệ luật sư

Vấn đề Giá thuê đất nông nghiệp 50 năm là bao nhiêu? đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp lý về vấn đề cấp lại sổ đỏ mất bao nhiêu tiền vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ vào đâu để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp phải dựa vào:
– Diện tích;
– Hạng đất;
– Định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất.

Thiên tai làm thiệt hại mùa màng, thuế sử dụng đất nông nghiệp có được giảm hoặc miễn không?

Trong trường hợp thiên tai làm thiệt hại mùa màng, thuế sử dụng đất nông nghiệp được giảm hoặc miễn cho từng hộ nộp thuế theo từng vụ sản xuất như sau:
– Thiệt hại từ 10% đến dưới 20%, giảm thuế tương ứng theo mức thiệt hại;
– Thiệt hại từ 20% đến dưới 30%, giảm thuế 60%;
– Thiệt hại từ 30% đến dưới 40%, giảm thuế 80%;
– Thiệt hại từ 40% trở lên, miễn thuế 100%.

Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là gì?

Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm:
– Đất trồng trọt;
– Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;
– Đất trồng rừng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Comments are closed.