Con riêng có được hưởng di sản thừa kế của bố dượng, mẹ kế

26/08/2021
Những trường hợp mới phát sinh khi chia di sản thừa kế theo pháp luật
763
Views

Bộ luật dân sự 2015, quy định về thừa kế đối với người thừa kế là cá nhân như thế nào? Liệu rằng người con riêng có được hưởng di sản thừa kế của bố dượng, mẹ kế? Sau đây, hãy cùng phòng tư vấn luật dân sự của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn

Quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con như sau:

+ Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

+ Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Mối quan hệ nghĩa vụ giữa cha dượng, mẹ kế và con riêng:

+ Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định của luật này.

+ Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định của luật này.

Theo đó, liệu rằng con riêng có được hưởng di sản thừa kế của cha dượng, mẹ kế hay không, các bạn chú ý phần tiếp theo nhé.

Con riêng có được hưởng di sản thừa kế của cha dượng, mẹ kế

Căn cứ điều 654 bộ luật dân sự 2015; con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau.

Như vậy con riêng có thể được hưởng di sản thừa kế của cha dượng, mẹ kế nếu trong qua trình sinh sống chung có quan hệ chăm sóc, phục dưỡng cha dượng mẹ kế. Người con riêng có thể hưởng di sản thừa kế của cha dượng mẹ kế thông qua di chúc hoặc theo quy định pháp luật. Trường hợp người con riêng không có quan hệ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế nhưng những người này sau khi mất để lại di chúc cho người con riêng được hưởng di sản thì người con riêng vẫn có quyền hưởng di sản.

Ngoài ra, hiện nay rất nhiều trường hợp cha dượng, mẹ kế và con riêng nhận nhau là con nuôi, cha mẹ nuôi. Việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện như chia di sản đối với con nuôi và cha mẹ nuôi.

Trường hợp cha dượng, mẹ kế để lại di chúc

Trường hợp cha dượng, mẹ kế để lại di chúc một người con riêng có thể hưởng toàn bộ di sản, một phần di sản hoặc không được hưởng phần di sản nào hết. Việc người con riêng có được hưởng di sản thừa kế hay không phải phụ thuộc vào nội dung di chúc mà cha dượng, mẹ kế để lại.

Tuy nhiên đối với trường hợp người con riêng là con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động thì sẽ được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Những người này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Lưu ý, trường hợp người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc không được áp dụng đối với trường hợp người này không được hưởng di sản theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Trường hợp hưởng di sản thừa kế theo pháp luật

Căn cứ điều 650 bộ luật dân sự 2015 các trường hợp sau đây sẽ áp dụng chia thừa kế theo pháp luật.

+ Không có di chúc;

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong một số trường hợp di sản thừa kế có thể được chia theo cả di chúc và theo pháp luật.

Căn cứ điều 651 bộ luật dân sự 2015 thì con riêng là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Những người trong cùng một hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản thừa kế như nhau.

Trường hợp người con riêng chết trước hoặc cùng một thời điểm với cha dượng, mẹ kế để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Lưu ý, con riêng cũng có quyền hưởng thừa kế kế vị đối với phần di sản mà cha dượng, mẹ kế của mình đáng ra được hưởng nếu không chết.

Các trường hợp con riêng không được hưởng di sản thừa kế

– Bị cha dượng, mẹ kế truất quyền thừa kế mà không thuộc các trường hợp được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

– Đã từ chối nhận di sản theo quy định tại điều 620 bộ luật dân sự 2015.

– Thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế quy định tại điều 621 Bộ luật dân sự 2015:

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

+ Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

+ Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên người không được quyền hưởng di sản thừa kế vẫn có quyền thừa kế nếu người để lại di sản biết mà vẫn để lại di chúc cho người này hưởng di sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Di sản thừa kế bao gồm những gì?

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Khi nào thì những người hàng thừa kế sau được hưởng di sản thừa kế, khi chia di sản thừa kế theo pháp luật?

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Khái niệm người thừa kế?

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Quyền của người lập di chúc là gì?

Người lập di chúc có quyền sau đây:
– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời