Chuẩn bị phạm tội có bị khởi tố hình sự không

19/09/2021
Chuẩn bị phạm tội có bị khởi tố
935
Views

Theo quy định hiện hành, người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội có bị khởi tố hình sự không? Phạt tù bao nhiêu năm. Hãy cùng phòng tư vấn luật hình sự của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Bộ luật hình sự 2015

Nội dung tư vấn

Các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là Các bước của quá trình thực hiện tội phạm cố ý được phân biệt với nhau bởi các dấu hiệu, biển hiệu nhằm đánh giá sự diễn biến mức độ thực hiện ý định phạm tội, làm cơ sở cho việc xác định phạm vi và mức độ trách nhiệm hình sự và hình phạt.

Các giai đoạn phạm tội chỉ diễn ra trong các tội được thực hiện bằng lỗi cố ý trực tiếp. Đối với tội vô ý, người phạm tội không có ý định phạm tội, không mong muốn hậu quả xảy ra cho nên tội vô ý chỉ có thể là những tội đã hoàn thành, không có giai đoạn chuẩn bị phạm tội hay phạm tội chưa đạt.

Quá trình thực hiện tội phạm có ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị phạm tội, giai đoạn phạm tội chưa đạt và giai đoạn tội phạm đã hoàn thành.

Chuẩn bị phạm tội có bị khởi tố hình sự không?

Chuẩn bị phạm tội là một bước trong các giai đoạn thực hiện tội phạm trong đó người phạm tội có những hành vi tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm nhưng chưa bắt đầu thực hiện tội phạm đó.

Thời điểm bắt đầu của chuẩn bị phạm tội là thời điểm người phạm tội bắt đầu có hành vi thể hiện ra bên ngoài thế giới khách quan tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm.Thời điểm chấm dứt của giai đoạn chuẩn bị phạm tội là thời điểm ngay trước khi thực hiện hành vi khách quan của tội phạm.

Căn cứ điều 14 bộ luật hình sự 2015; quy định về chuẩn bị phạm tội như sau:

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm,

Như vậy, chuẩn bị phạm tội là hành vi tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm cố ý (cố ý trực tiếp).

Lưu ý:

Chưa thực hiện hành vi phạm tội được mô tả trong các tội phạm của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc chưa thực hiện được hành vi phạm tội là do nguyên nhân khách quan chứ không phải do ý chí của người phạm tội.

Các tội phạm không được quy định là chuẩn bị phạm tội

Trường hợp thành lập hoặc tham gia vào nhóm tội phạm sau đây không thuộc giai đoạn chuẩn bị phạm tội mà bị coi là phạm tội hoàn thành. Cụ thể:

+ Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109):

Hành vi phạm tội là thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

+ Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (điểm a khoản 2 Điều 113):

Hành vi phạm tội là thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố.

+ Tội khủng bố (điểm a khoản 2 Điều 299):

Hành vi phạm tội là thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố.

Xem thêm:

Các trường hợp chuẩn bị phạm tội bị khởi tố hình sự

Căn cứ điều 14 bộ luật hình sự 2015; người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội sau:

+Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113);

+Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114);

+Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 117);

+Tội phá rối an ninh (Điều 118);

+Tội chống phá trại giam (Điều 119);

+Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 120);

+Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 121);

+Tội giết người (Điều 123);

+Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134);

+Tội cướp tài sản (Điều 168) ;

+Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169);

+Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả (Điều 207);

+Tội khủng bố(Điều 299 );

+Tội tài trợ khủng bố (Điều 300);

+Tội bắt cóc con tin (Điều 301);

+Tội cướp biển (Điều 302);

+Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303);

+Tội rửa tiền (Điều 324 ).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Người dưới 16 tuổi có bị khởi tố hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội?

Căn cứ điều 14 bộ luật hình sự 2015; quy định về chuẩn bị phạm tội như sau:
– Người từ đủ 14 đến dưới 16 tổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người và tội cướp tài sản.
– Người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự

Chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt khác nhau như thế nào?

– Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.
– Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Quyết định hình phạt trong chuẩn bị phạm tội?

– Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.
– Hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Hình sự

Trả lời