Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn

23/06/2022
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn
63
Views

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó hai bên xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc đó, sau đó, hai bên đồng ý ký xác nhận vào biên bản. Vậy biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn ghi nhận những vấn đề gì? Hãy theo dõi bài viết sau đây của Luật sư 247 để biết thêm thông tin nhé!

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, theo đó hợp đồng thuê nhà được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê nhà.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật nhà ở 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đặc điểm của hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng có đền bù. Trong đó, một bên nhận được lợi ích từ bên kia chuyển giao thì phải chuyển giao lại cho bên kia một lợi ích tương ứng.

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng song vụ.Theo đó, hợp đồng sẽ làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng mà trong quan hệ nghĩa vụ đó mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Tương ứng với quyền của bên cho thuê là nghĩa vụ của bên thuê và ngược lại, tương ứng với quyền của bên thuê là nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản. Bên thuê có quyền sử dụng nhà cho thuê trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được giao kết.

Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và ký kết vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì việc thuê nhà sẽ được chấm dứt. Về mặt pháp lý, bên thuê và bên cho thuê sẽ không còn bất kỳ liên quan, ràng buộc nào với nhau nữa.

Nếu không ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, có thể sẽ gây ra khó khăn khi xảy ra rủi ro, tranh chấp.

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng có một số đặc điểm sau:

Phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên chủ thể tham gia hợp đồng chính.

Có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng chính. Hợp đồng chính có thể quy định điều khoản về chấm dứt hợp đồng và các bên có thể không cần lập biên bản chấm dứt hợp đồng.

Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý sẽ bao gồm sự tuyên bố về việc hoàn thành nghĩa vụ của các bên; sự ghi nhận về số lượng; chất lượng; tính chất nghĩa vụ đã được hoàn thành và tuyên bố việc chấm dứt các quyền; và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng. Về cơ bản mua bán hàng hóa hay dịch vụ không có sự khác nhau khi chấm dứt hợp đồng.

Một số trường hợp đặc biệt như hợp đồng cung ứng thiết bị, thi công xây dựng,… thì biên bản thanh lý có thể chi tiết thêm nội dung đặc thù với tên gọi riêng, còn được gọi là biên bản nghiệm thu với các điều khoản bảo trì, bảo hành, tiền tạm giữ để bảo hành…

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn

Download [14.23 KB]

Những lưu ý khi thanh lý hợp đồng

Khi thanh lý hợp đồng thuê nhà, cần lưu ý:

  • Ghi thông tin cơ bản và chính xác của các bên tham gia thanh lý hợp đồng;
  • Nếu thuộc trường hợp thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn thì cần ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng;
  • Hợp đồng thanh lý có thể công chứng để đảm bảo về tính pháp lý nhưng không bắt buộc;- Nếu là hợp đồng thanh lý giữa cá nhân và doanh nghiệp thì người ký hợp đồng thanh lý của doanh nghiệp phải là người có thẩm quyền hoặc có giấy ủy quyền ký vào biên bản thanh lý.
  • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà đính kèm theo hợp đồng thuê nhà đã hết giá trị hiệu lực.

Các trường hợp thanh lý hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì chấm dứt hợp đồng được lập trong các trường hợp sau: 

  • Thực hiện xong các nghĩa vụ trong hợp đồng 
  • Chấm dứt theo thỏa thuận tự do giữa các bên
  • Một trong hai bên chủ thể có quyền và có nghĩa vụ của hợp đồng đồng chết hoặc chấm dứt (đối với pháp nhân) mà không có sự kế thừa quyền và nghĩa vụ hoặc đối với các giao dịch dân sự không thể kế thừa. 
  • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ thực hiện hợp đồng. 
  • Đối tượng của hợp đồng không còn nên các bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ý nghĩa của biên bản thanh lý hợp đồng

Về bản chất, chấm dứt hợp đồng được lập ra để ghi nhận sự hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của các bên chủ thể tham gia hợp đồng.

Việc chấm dứt hợp đồng có ý nghĩa quan trọng giúp các bên trong hợp đồng xác nhận việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, là cơ sở quan trọng thể hiện ý chí của các bên rằng các nghĩa vụ trong hợp đồng đã được hoàn thành và hoàn thành đúng theo hợp đồng. Những quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể tham gia hợp đồng đã được thực hiện và thỏa thuận sẽ chấm dứt.

Như vậy, mục đích cơ bản của chấm dứt hợp đồng là để các bên giải phóng quyền và nghĩa vụ cho nhau, từ đó tránh xảy ra các tranh chấp liên quan đến hợp đồng. 

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về “Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn”. Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam; sử dụng dịch vụ xác nhận tình trạng độc thân; hoặc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; giấy uỷ quyền xác nhận độc thân; dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,… của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833102102. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, theo đó hợp đồng thuê nhà được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê nhà.

Thời hạn hợp đồng thuê nhà là bao lâu?

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.
Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Hình thức của hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà ở cũng phải được lập thành văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền và các bên phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.