Xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn như thế nào?

06/11/2023
Quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn
247
Views

Theo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng phải xuất hóa đơn. Hóa đơn xuất từng lần, tương ứng với những lần buôn bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được xuất phải tuân thủ về nội dung và hình thức. Trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ và chính xác thông tin của các bên, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, giá tiền,… Trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn theo quy định sẽ bị xử phạt. Vậy quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP;
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Khi nào cần lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ?

Theo quy định pháp luật, khi buôn bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thì cá nhân, tổ chức phải lập hóa đơn bán hàng đúng thời điểm luật định. Chẳng hạn như trong trường hợp bán hàng hóa (bao gồm cả tài sản nhà nước,..) thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về thời điểm lập hóa đơn đối với từng trường hợp.

Theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể như sau:

STTTrường hợpThời điểm lập hóa đơn
1Bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia)là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2Cung cấp dịch vụlà thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Lưu ý: Nếu người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.
3Giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụlập hóa đơn mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao.
4Cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối táclà thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.
Lưu ý: Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.
5Dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng),Dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin) phải thực hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụlà thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối.
Nếu cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông GTGT) thông qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
6Hoạt động xây dựng, lắp đặtlà thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
7Tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:
Nếu chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồngthời điểm lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
Nếu đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụnglà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
8Tổ chức kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tửHóa đơn được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá 05 ngày kế tiếp kể từ ngày chứng từ dich vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.
9Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô (bao gồm cả hoạt động bao tiêu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ)là thời điểm bên mua và bên bán xác định được giá bán chính thức, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
10Hoạt động bán khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than được chuyển bằng đường ống dẫn khí đến người muathời điểm lập hóa đơn là thời điểm bên mua, bên bán xác định khối lượng khí giao hàng tháng nhưng chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày bên bán gửi thông báo lượng khí giao hàng tháng.
Lưu ý: Nếu thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ có quy định khác về thời điểm lập hóa đơn thì thực hiện theo quy định tại thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ.
11Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chínhcuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày,Nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.
12Đối với hoạt động bán điện của các công ty phát điện trên thị trường điệnthời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định căn cứ thời điểm về đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định của Bộ Công Thương hoặc hợp đồng mua bán điện đã được Bộ Công Thương hướng dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật về thuế.
Lưu ý: Đối với hoạt động bán điện của các công ty phát điện có cam kết bảo lãnh của Chính phủ về thời điểm thanh toán thì thời điểm lập hóa đơn điện tử căn cứ theo bảo lãnh của Chính phủ, hướng dẫn và phê duyệt của Bộ Công Thương và các hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa bên mua điện và bên bán điện.
13Bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hànglà thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.
Lưu ý: Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
14Cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lýlà thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.
15Cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện cho người mua là cá nhân không kinh doanh (hoặc cá nhân kinh doanh) nhưng không có nhu cầu lấy hóa đơncuối ngày hoặc cuối tháng đơn vị thực hiện xuất hóa đơn tổng căn cứ thông tin chi tiết từng giao dịch phát sinh trong ngày, trong tháng tại hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị
Lưu ý: Đơn vị cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung thông tin giao dịch và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết dịch vụ cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn theo từng giao dịch thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng.
16Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiềnTại thời điểm kết thúc chuyến đi, doanh nghiệp thực hiện gửi các thông tin của chuyến đi cho khách hàng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.
Lưu ý: Các thông tin gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (tính theo km) và tổng số tiền hành khách phải trả.Nếu khách hàng lấy hóa đơn điện tử thì khách hàng cập nhật hoặc gửi các thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, mã số thuế) vào phần mềm hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Căn cứ thông tin khách hàng gửi hoặc cập nhật, doanh nghiệp thực hiện gửi hóa đơn của chuyến đi cho khách hàng, đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế
17Cơ sở y tế kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh, quản lý viện phí và có lưu trên hệ thống công nghệ thông tin– Cuối ngày cơ sở y tế căn cứ thông tin khám, chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày.- Nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở y tế lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.
18Hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừngngày lập hóa đơn điện tử là ngày xe lưu thông qua trạm thu phí
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng có một hoặc nhiều phương tiện cùng sử dụng dịch vụ nhiều lần trong tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ có thể lập hóa đơn điện tử theo định kỳ, ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ thu phí. Nội dung hóa đơn liệt kê chi tiết từng lượt xe lưu thông qua các trạm thu phí (bao gồm: thời gian xe qua trạm, giá phí sử dụng đường bộ của từng lượt xe)

Quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn

Như đã phân tích, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải xuất hóa đơn từng lần bán hàng, cung ứng dịch vụ. Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ không xuất hóa đơn sẽ bị phạt. Đối với cá nhân khi buôn bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn sẽ bị phạt nhưng nhẹ hơn đối với tổ chức.

Trong trường hợp doanh nghiệp, cá nhân không lập hóa đơn theo đúng quy định pháp luật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau (đối với tổ chức thì mức phạt được áp dụng gấp 02 lần theo khoản 5 Điều 5 Nghị định này):

STTHành viMức phạtCăn cứ
1Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng– Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế (NNT) có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên;- Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với NNT không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.- Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với NNT có một tình tiết tăng nặng.- Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với NNT có hai tình tiết tăng nặng.- Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với NNT có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.Khoản 3 Điều 17
2Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Đồng thời, NNT còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nướcNếu hành vi trốn thuế đã quá thời hiệu xử phạt thì NNT không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước.Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có).
3Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụPhạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng (đối với cá nhân)Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (đối với tổ chức)Khoản 2 Điều 24
4Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
5Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy địnhPhạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (đối với cá nhân)Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng (đối với tổ chức)Buộc lập hóa đơnKhoản 5 Điều 24
6Lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định
6.1Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;Cảnh cáoĐiểm a khoản 1 Điều 24
6.2Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuếPhạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (đối với cá nhân)Phạt tiền từ 6 đến 10 triệu đồng (đối với tổ chức)Khoản 3 Điều 24
6.3Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định (không thuộc trường hợp 6.1 và 6.2)Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng (đối với cá nhân)Phạt tiền từ 8 đến 16 triệu đồng (đối với tổ chức)Khoản 4 Điều 24
Quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn
Quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn

Hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ?

Hiện nay, trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ xuất hiện nhiều hành vi vi phạm. Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ xuất phát từ công chức thuế, cá nhân, tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ và những người có liên quan. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ.

Đối với công chức thuế:

  • Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;
  • Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;
  • Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan:

  • Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;
  • Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;
  • Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

Một số ngành đặc thù hiện nay như dịch vụ luật với các vụ kiện giải quyết về tranh chấp thừa kế đất đai phải dựa vào luật về thừa kế đất đai quy định. Thì hóa đơn cần phải xuất khi có thu nhập.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư 247, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Quy định về xử phạt bán hàng không xuất hóa đơn hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan như là tư vấn pháp lý về luật về thừa kế đất đai. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:
– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
– Hoạt động vận tải quốc tế;
– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn bán hàng được quy định như thế nào?

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:
Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:
– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
– Hoạt động vận tải quốc tế;
– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.