Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì?

27/11/2023
Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì?
158
Views

Tuyển dụng công chức là quá trình tuyển chọn và lựa chọn nhân viên cho các vị trí công chức trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước. Công chức là những người được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý và làm việc trong hệ thống hành chính công. Để có một kỳ thi tuyển dụng công chức diễn ra thì phải mất rất nhiều năm vì căn cứ tuyển dụng chưa đủ để tổ chức thi. Vậy tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019);
 • Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì?

Quá trình tuyển dụng công chức thường được tiến hành theo các quy định của pháp luật và quy trình quản lý nhà nước. Đây là một quy trình khá nghiêm ngặt để đảm bảo tính chất chính đáng, công bằng và chuyên nghiệp trong việc tuyển chọn những người có đủ năng lực và phẩm chất để làm việc trong ngành công chức.

Cá nhân đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiên được quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019), cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là ai?

Quá trình tuyển dụng công chức thường bao gồm các bước như thông báo tuyển dụng, thu hồ sơ, kiểm tra và đánh giá năng lực, phỏng vấn, kiểm tra yếu tố an ninh, và cuối cùng là công bố kết quả và bổ nhiệm công chức vào vị trí tương ứng. Hiện nay, có một số cá nhân được ưu tiên tuyển dụng công chức, cụ thể là:

Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển bao gồm:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Các đối tượng sau đây được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2:

 • Người dân tộc thiểu số;
 • Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên;
 • Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;
 • Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì?
Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì?

Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức

Mục đích của tuyển dụng công chức là để tìm ra những ứng viên có năng lực, đạo đức, và phẩm chất phù hợp để đảm nhận các vị trí công chức, góp phần vào sự phát triển và hoạt động của cơ quan, tổ chức công. Do đó, công chức trúng tuyển phải trải qua hai kỳ thi nghiêm ngặt. Dưới đây là quy định pháp luật về hai vòng thi trong thi tuyển công chức.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

 • Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

 • Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

 • Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi công chức: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.
 • Nội dung thi công chức: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định tại điểm này.
 • Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm.
 • Trường hợp cơ quan quản lý công chức có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

(Căn cứ Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

Khuyến nghị

Luật sư X là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự Công ty Luật sư X luôn hỗ trợ mọi thắc mắc, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức là gì? hoặc các dịch vụ khác liên quan như là đất ao chuyển sang đất thổ cư. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Nâng ngạch công chức là gì?

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:
“1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.
2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.
3. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
4. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.”
Như vậy, để được thi nâng ngạch thì công chức phải căn cứ vào vị trí làm việc, phù hợp với cơ cấu ngạch của công chức. Bên cạnh đó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét; Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc. Bên cạnh đó, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Hiện nay có những ngạch công chức nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 42 Luật cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về ngạch công chức như sau:
– Chuyên viên cao cấp và tương đương;
– Chuyên viên chính và tương đương;
– Chuyên viên và tương đương;
– Cán sự và tương đương;
– Nhân viên;
– Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

Tiêu chuẩn và điều kiện để đăng ký dư thi nâng ngạch công chức ra sao?

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện để đăng ký dư thi nâng ngạch công chức như sau:
“1. Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này;
b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;
d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.
2. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:
a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;
b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Như vậy, bạn thấy rằng khi bạn muốn thi nâng ngạch công chức năm 2022 thì bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể được quy định ở trên để có thể đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện để được tham gia thi nâng ngạch cho mình.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.