Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?

14/11/2023
Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?
85
Views

Biên chế nhà nước thường được hưởng mức lương và phúc lợi ổn định theo quy định của pháp luật và chính sách công ty. Điều này bao gồm các khoản lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, và các quyền lợi khác như thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ, và các chế độ phúc lợi gia đình. Vì vậy rất nhiều người mong muốn được vào biên chế nhà nước. Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc tham khảo bài viết “Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?” của Luật sư 247 nhé!

Quy định của pháp luật về biên chế đối với công chức, viên chức

Biên chế nhà nước thường mang lại sự ổn định công việc và tiếp cận với một hệ thống nghề nghiệp có cơ cấu và quy trình rõ ràng. Bạn có thể có cơ hội làm việc trong một môi trường ổn định và có thể xây dựng sự nghiệp dài hạn. Thường thì khi vào biên chế, bạn sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm mất năng lực lao động, và các quyền lợi y tế khác.

Trong Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Nghị định 62), Điều 4. Biên chế công chức được xác định căn cứ vào:

1- Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

2- Mức độ hiện đại hóa về phương tiện làm việc, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin;

3- Thực tế hóa việc sử dụng biên chế công chức được giao;

4- Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài căn cứ quy định tại các điều 1, 2, 3 trên còn phải căn cứ vào diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?
Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?

Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?

Khi được vào biên chế như một viên chức cấp xã, bạn sẽ được hưởng một số quyền lợi cơ bản. Tuy nhiên, quyền lợi cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào từng bộ phận và từng cơ quan. Vị trí khác nhau sẽ có những quyền lợi khác nhau. Cán bộ biên chế thường được hưởng bảo vệ pháp lý và quyền lợi theo quy định của pháp luật, bao gồm quyền công bằng, quyền lao động, quyền tham gia đoàn thể công đoàn, và các chế độ phúc lợi khác.

Những người làm bên chế nhà nước tại những cơ quan hành chính, pháp luật thực hiện các vụ kiện giấy tờ đất đai hiện nay như làm đơn tranh chấp đất đai thừa kế, giải quyết tranh chấp đất đai, làm thủ tục khai sinh. Họ sẽ có những quyền lợi mà nhà nước đã quy định sẵn.

Khi làm việc theo biên chế, công chức, viên chức có những quyền sau đây:

Công chức:

(1) Công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ như:

 • Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.
 • Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.
 • Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

(2) Công chức được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

(3) Công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

(4) Công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?

Viên chức:

(1) Viên chức được pháp luật bảo đảm quyền khi hoạt động nghề nghiệp, cụ thể:

 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.
 • Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.
 • Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

(2) Viên chức được đảm bảo về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương:

 • Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

(3) Viên chức được đảm bảo về quyền nghỉ ngơi, theo đó:

 • Viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
 • Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.
 • Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

(4) Viên chức được đảm bảo các quyền về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như:

 • Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

(5) Ngoài những quyền được nêu ở trên, viên chức còn được đảm bảo những quyền khác khi làm việc trong biên chế như quyền được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Quyền lợi khi vào biên chế gồm những gì?” Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến soạn thảo đơn tranh chấp đất đai thừa kế… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Các đối tượng đang hưởng chế độ biên chế giờ thuộc diện tinh giản biên chế?

Quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP gồm:
Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính.
Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng đơn vị không bố trí được việc làm khác.
Chưa đạt trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không có vị trí khác thay thế và không thể đào tạo để chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tự nguyện tinh giản, được cơ quan đồng ý khi cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác.
Có chuyên môn không phù hợp với vị trí đang làm việc nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc tự nguyện tinh giản, được cơ quan đồng ý khi trước đó được bố trí việc làm khác.
Có hai năm liên tiếp tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà:
Có một năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, một năm không hoàn thành nhiệm vụ, không thể bố trí việc làm phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề nhưng tự nguyện tinh giản và được đồng ý.
Có một năm xếp loại hoàn thành, một năm không hoàn thành nhưng không bố trí được việc khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề nhưng tự nguyện tinh giản và được đồng ý.
Từng năm có tổng số ngày nghỉ bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ ốm đau tối đa, có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc năm trước liền kề có hai điều kiện này nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản và được cơ quan đồng ý.
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện tinh giản và được đồng ý…

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế?

Mặc dù biên chế thường được xem là “bảo đảm” cho cán bộ, công chức, viên chức có việc làm đến khi nghỉ hưu với các chế độ lương, phụ cấp ổn định nhưng vẫn có trường hợp bị tinh giản biên chế – đưa ra khỏi biên chế.
Các đối tượng bị đưa ra khỏi biên chế là người dôi dư; không đáp ứng được yêu cầu công việc của vị trí việc làm; cơ quan, đơn vị không thể bố trí, sắp xếp công tác khác và những người này sẽ được giải quyết chế độ, chính sách tương ứng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.