Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm mới năm 2023

16/01/2023
Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm mới năm 2023
449
Views

Theo quy định bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, Hội đồng xét xử dựa trên trên kết quả tranh luận giữa bên công tố và bên bào chữa tại phiên toà để phán quyết đưa ra bản án. Đây là một loại văn bản tố tụng quan trọng nhưng chưa có hiệu lực pháp luật thi hành ngay mà cần phải có thời gian nhất định. Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm trong một số trường hợp nhất định. Đồng thời người nào có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án cũng là vấn đề được quan tâm nhiều đến. Tại nội dung bài viết dưới đây, Luật sư 247 sẽ chia sẻ đến bạn đọc quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này và hướng dẫn bạn soạn thảo mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm. Hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích đến độc giả.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Người nào có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án?

Căn cứ vào Điều 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

“Điều 331. Người có quyền kháng cáo

1. Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.

2. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

3. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.

6. Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.”

Như vậy, những đối tượng được liệt kê theo quy định nêu trên sẽ có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án.

Đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án gồm những nội dung gì?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

“Điều 332. Thủ tục kháng cáo

2. Đơn kháng cáo có các nội dung chính:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

b) Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;

c) Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.”

Theo đó thì đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án sẽ phải có những nội dung bắt buộc như quy định trên.

Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định hình sự sơ thẩm là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 333 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:

“Điều 333. Thời hạn kháng cáo

1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

3. Ngày kháng cáo được xác định như sau:

Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm mới năm 2023
Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm mới năm 2023

a) Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi;

b) Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn;

c) Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.”

Theo đó, đối với với bản án hình sự sơ thẩm thì thời hạn kháng cáo sẽ là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với quyết định sơ thẩm thì thời hạn kháng cáo sẽ là 7 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Tải xuống Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm

Hiện nay, pháp luật không có quy định về mẫu đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án. Tuy nhiên, pháp luật lại quy định những nội dung bắt buộc phải có đối với đơn kháng cáo.

Do đó, người có quyền kháng cáo khi thực hiện kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án thì người có quyền kháng cáo sẽ soạn thảo đơn kháng cáo theo những nội dung mà pháp luật quy định phải có.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hình sự

Căn cứ theo Điều 332, 334 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định trình tự, thủ tục kháng cáo như sau:

*Hồ sơ:

– Đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

+ Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;

+ Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

– Chứng cứ, tài liệu; đồ vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

*Trình tự kháng cáo:

Bước 1: Gửi đơn kháng cáo hoặc kháng cáo trực tiếp

– Gửi đơn kháng cáo:

Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

– Kháng cáo trực tiếp:

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn

Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

– Đơn kháng cáo hợp lệ: Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 338 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

– Đơn kháng cáo không hợp lệ nhưng nội dung chưa rõ: Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.

– Đơn kháng cáo đúng quy định nhưng quá thời hạn kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

– Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

 Bước 3: Tòa án thụ lý vụ án và tiến hành xét xử theo thủ tục phúc thẩm

Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án và tiến hành các bước chuẩn bị xét xử và xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ:

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Mẫu đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm mới năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Mẫu đơn xin thôi việc của nhân viên. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp:

Bản án sơ thẩm có hiệu lực khi nào?

Bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định hình sự là khi nào?

Căn cứ theo Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn kháng cáo được quy định như sau:
– Đối với bản án sơ thẩm: 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
– Đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là gì?

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn của tố tụng hình sự trong đó, toà án có thẩm quyền (cấp xét xử thứ nhất) thực hiện trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên toà xem xét, giải quyết vụ án bằng việc ra bản án quyết định bị cáo (hoặc các bị cáo) có tội hay không có tội, hình phạt và các biện pháp tư pháp; cũng như các quyết định tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Comments are closed.