Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được không?

01/11/2023
Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được không?
104
Views

Chào Luật sư như tôi được biết thì hiện nay hóa đơn điện tử cần có mã của cơ quan thuế. Hôm trước tôi có mua một thiết bị điện ở siêu thị. Tôi mua online nên có hóa đơn điện tử. Tuy nhiên khi xem xét lại thì tôi phát hiện không thấy mã của cơ quan thuế ở đâu. Hiện nay theo quy định thì Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được không? Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi nào? Mong được Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

Hiện nay hóa đơn điện tử được sử dụng khá nhiều. Và hóa đơn điện tử hiện nay sẽ có mã của cơ quan thuế để đảm bảo được tính chính xác. Vậy hiểu như thế nào về hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế? Khái niệm về loại hóa đơn này được hiểu như sau:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiển ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp, dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

+ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

+ Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cách lập hóa đơn tùy thuộc vào việc doanh nghiệp lựa chọn lập trực tiếp trên Công thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế hay thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

Tuy nhiên, khi lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần đảm bảo đúng định dạng, đúng thông tin đăng ký và đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử, đồng thời không thuộc các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì mới được cấp mã xác thực.

Điều kiện để được cấp mã hóa đơn điện tử thế nào?

Hiện nay trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử thì để được cấp mã cần có sự xin phép đối với cơ quan thuế. Và cũng cần đáp ứng được những điều kiện để được cấp mã hóa đơn điện tử như đầy đủ những thông tin cần phải có, đảm bảo sự trung thực và chính xác khi tiến hành xuất hóa đơn. Điều kiện để được cấp mã hóa đơn điện tử hiện nay là:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp mã của cơ quan thuế cho hóa đơn gồm có:

– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử;

– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử;

– Đúng thông tin đăng ký;

– Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Lưu ý: Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Hiện nay hóa đơn điện tử đều được mọi người sử dụng một cách rộng rãi. Vậy liệu những hóa đơn điện tử không có mã có được xem là hợp pháp hay không? Thế nào là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã theo quy định? Những đối tượng được phép sử dụng hóa đơn điện tử mà không cần mã hiện nay gồm có:

Căn cứ theo Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền tạo hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế năm 2019 như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế  bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu thuộc trường hợp và đối tượng quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 91 Luật Quản lý Thuế năm 2019 như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật này và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. 

Hóa đơn nói chung cần kê khai với cơ quan thuế cần có những thông tin và danh thu kinh doanh dịch vụ giấy tờ, hành chính đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân, đều cần hóa đơn đầu ra khi xuất.

Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được không?

Hiện nay việc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế liệu có được chấp nhận hay không? Nhiều người thắc mắc rằng nếu như hóa đơn điện tử mà không có mã thì sẽ hủy hóa đơn hay tiến hành cấp lại hóa đơn mới có đầy đủ mã theo quy định? Những quy định về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là:

Hóa đơn điện tử thuộc diện phải cấp mã của cơ quan thuế nhưng bị từ chối cấp mã là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, cơ quan thuế không quản lý hóa đơn chưa được cấp mã nên người nộp thuế sẽ không cần phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT.

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 7, khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, người nộp thuế phải gửi mẫu 04 nếu thuộc một trong 4 trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót.

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan Thuế. Người bán lựa chọn Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

 Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

– Trường hợp 3: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ làm hóa đơn điện tử Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được không?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp lý về tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân … vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

 Cách kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn không có mã tra cứu thế nào?

Đầu tiên, để đảm bảo tính hợp lệ thì hóa đơn điện tử đó cần đáp ứng các nguyên tắc nội dung sau:
– Ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn bao gồm họ tên người mua, bán; địa chỉ công ty mua, bán; mã số thuế; hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản); số tài khoản (nếu có).
– Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán và số tiền bằng chữ.
– Phải có chữ ký người mua, người bán; chữ ký của Giám đốc. Trường hợp không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái của hóa đơn, người được ủy quyền ký vào đây.
– Hoá đơn được lập theo đúng các Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT theo đúng thông tư 78/2021/TT-BTC.

Không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi nào?

Đối với trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải:
– Liên hệ với cơ quan thuế/tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ xử lý sự cố;
– Trong thời gian xử lý sự cố, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 Hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố thế nào?

Khoản 2, Điều 20, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, các bên cần xử lý như sau:
Cơ quan thuế:
Thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên.
Lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử.
Có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng.
Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.