Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

06/09/2023
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới
91
Views

Trợ cấp thất nghiệp là một hệ thống hỗ trợ quan trọng đối với người lao động trong xã hội hiện đại. Đây là những khoản thanh toán do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc làm và duy trì cuộc sống của họ. Ở Việt Nam, trợ cấp thất nghiệp đặc biệt quan trọng đối với những người lao động đang đối diện với tình trạng tạm thời mất việc làm và không thể tự mình tạo ra nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu về quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại bài viết sau:

Căn cứ pháp lý

Luật Việc làm năm 2013

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 là gì?

Trợ cấp thất nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cuộc sống hàng ngày của người lao động mà còn đem lại sự an tâm tinh thần trong giai đoạn khó khăn của họ. Khi mất việc làm, nỗi lo sợ về tài chính và khả năng nuôi sống gia đình có thể trở thành gánh nặng tinh thần đáng kể. Trợ cấp thất nghiệp đánh bại nỗi lo này, giúp người lao động tập trung vào việc tìm kiếm công việc mới và phát triển kỹ năng để cải thiện tương lai nghề nghiệp của họ.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023, người lao động cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(1) Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

(2) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

(3) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

(4) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013;

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới
tim viec lam, tim viec lam them, tim viec nhanh va hieu qua

(5) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu?

Trợ cấp thất nghiệp không chỉ giúp người lao động duy trì cuộc sống hàng ngày mà còn mang lại sự an tâm tinh thần trong giai đoạn khó khăn của họ. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể tập trung vào việc tìm kiếm công việc mới và phát triển kỹ năng để cải thiện tương lai nghề nghiệp của mình.

Căn cứ theo khoản Điều 50 Luật Việc làm 2013 có quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Theo đó, số tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. 1 tháng sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Trợ cấp thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cuộc sống và tài chính của người lao động trong những thời kỳ khó khăn. Đây là một khoản tiền được cấp từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ những người lao động đang tạm thời không có việc làm và đáp ứng được về điều kiện thời gian theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định về việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp của người lao động sẽ được giải quyết theo trình tự như sau:

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

– Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đã được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ:

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới“. Ngoài ra, chúng tôi có cung cấp dịch vụ khác liên quan đến tư vấn pháp lý làm sổ đỏ từ đất ao. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu?

– Người sử dụng lao động đóng 1%.
– Người lao động đóng 1%.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 là khi nào?

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
(Điều 50 Luật Việc làm 2013)

Điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Để được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;
– Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.