Đất nằm trong quy hoạch là gì?

18/03/2023
Đất nằm trong quy hoạch là gì
141
Views

Hiện nay đất nước ta đang trên đà phát triển về mọi mặt từ kinh tế cho đến phát triển đời sống vật chất của người dân, vậy nên việc xây dựng thêm các công trình phục cho sự phát triển đất nước và đời sống của người dân ngày càng được cú trọng và đầu tư. Theo đó thì việc tiến hành quy hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp là điều không thể thiếu. Đất quy hoạch ngày càng tăng nên có rất nhiều người dân có đất thuộc khu quy hoạch và chưa nắm được nhiều thông tin cụ thể về vấn đề này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết “Đất nằm trong quy hoạch là gì” dưới đây của luật sư 247 nhé.

Đất nằm trong quy hoạch là gì?

Theo quy định của Luật Đất Đai, quy hoạch sử dụng đất được hiểu đơn giản là việc nhà nước phân bổ, khoanh vùng đất theo từng loại mục đích sử dụng ở các vùng kinh tế và địa phương trong khoảng thời gian xác định. Quy hoạch đất đai thường để phát triển kinh tế hoặc để phục vụ mục đích cho quốc phòng an ninh, cụ thể như xây dựng đường xá, trường học, công viên, bệnh viện,…

Nói một cách dễ hiểu về đất nằm trong quy hoạch là khi nhà nước muốn triển khai một dự án, công trình công cộng nào đó, nhà nước sẽ lên kế hoạch sử dụng đất, xác định vị trí và thời gian triển khai dự án. Và hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc vị trí đó được gọi là đất nằm trong diện quy hoạch của nhà nước, có khả năng sẽ bị thu hồi.

Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ một số quy hoạch đất đai phổ biến như là quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông…

Việc quy hoạch này được đưa ra để hoạch định chính sách, phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo việc sử dụng quỹ đất một cách có hiệu quả và đây cũng là cơ sở để Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hay là cơ sở để Nhà nước thực hiện việc đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi có quy hoạch cần thu hồi đất.

Ở mỗi địa phương đều có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dựa trên quỹ đất cũng như là tình hình sử dụng đất thực tế ở địa phương, và kế hoạch này cũng có thể thay đổi theo từng thời kỳ để đảm bảo sự phát triển phù hợp nhất.

Nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai là hiện được đầy đủ các căn cứ có tính định hướng cho việc thực thi quy hoạch và kế hoạch. Cụ thể, căn cứ xây dựng quy hoạch phải xuất phát từ:

– Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; quy hoạch phát triển của các ngành và từng địa phương;

– Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước;

– Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và nhu cầu thị trường;

– Hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất;

– Định mức sử dụng đất;

– Tiến bộ của khoa học và công nghệ liên quan đến sử dụng đất;

– Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của kì trước.

Luật đất đai năm 2013 xác định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. Trên cơ sở hệ thống đó, căn cứ lặp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định theo từng cấp độ nhất định. Như vậy, có sự phân biệt căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, quốc phòng và an ninh.

Làm thế nào để biết đất đang trong quy hoạch?

Việc quy hoạch đất ở mỗi địa phương là không giống nhau và cũng có thể thay đổi qua từng khoảng thời gian, thêm nữa quy hoạch này có thể là đã công khai hoặc chưa công khai, cho nên nếu người dân muốn tìm hiểu đất này có đang trong quy hoạch như thế nào hay không thì có thể tìm hiểu bằng các phương thức sau.

– Kiểm tra quy hoạch dựa trên thông tin trên sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất).

Trong trường hợp đất đã có sổ thì thông thường thông tin quy hoạch vẫn sẽ được ghi trực tiếp ở trên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Thông tin về việc quy hoạch sẽ nằm trong phần ghi chú, trong đó cũng chỉ rõ lô đất này đang trong diện quy hoạch gì. Người mua đất có thể xem xét quy hoạch đó có phù hợp với mình không để tiến hành thực hiện mua đất.

– Nhờ công ty nhà đất, dịch vụ ở địa phương kiểm tra quy hoạch.

Do những công ty làm việc trong lĩnh vực nhà đất ở địa phương là những người làm kinh doanh dựa trên đất đai cho nên họ cũng sẽ nắm được vấn đề quy hoạch ở địa phương này, việc hỏi công ty kinh doanh lĩnh vực nhà đất ở địa phương sẽ giúp nắm được thông tin quy hoạch một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.

– Tìm hiểu quy hoạch đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương mà nắm được thông tin về các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất là Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương (Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện). Đây là cơ quan nhà nước quản lý đất đai ở địa phương cho nên họ là bên nắm rõ nhất việc đất đai đang nằm trong quy hoạch như thế nào, cho nên người dân khi đến phòng Tài nguyên và Môi trường hỏi sẽ có được thông tin chính xác cho mình.

Và để chắc chắn xác thực hơn, người mua đất có thể xin cấp Chứng chỉ xác nhận quy hoạch của phần đất mình định mua, việc này sẽ giúp có được thông tin đảm bảo chính xác và rõ ràng. Tuy nhiên về mặt thời gian thì có thể sẽ lâu do thời gian để có chứng chỉ xác nhận là sẽ là từ 10-15 ngày tùy từng địa phương.

Có nhiều cách để xác định việc đất đai có đang nằm trong quy hoạch không, hay thuộc diện quy hoạch nào, bạn có thể lựa chọn cách thức phù hợp và thuận tiện nhất với mình.

Đất nằm trong quy hoạch là gì
Đất nằm trong quy hoạch là gì

Đất nằm trong quy hoạch có được mua bán không?

Khoản 7, 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) (sau đây gọi là Luật Đất đai), quy định như sau:

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7.

Theo quy định trên thì nhà, đất nằm trong quy hoạch bị hạn chế một số quyền, tuy nhiên không hạn chế quyền chuyển nhượng đối với nhà, đất nằm trong quy hoạch mặc dù có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện hay chưa.

Do đó, người có nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể chuyển nhượng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 03 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố.

Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua, bán nhưng sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:

– Mua, bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận;

– Mua, bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề: “Đất nằm trong quy hoạch là gì”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến phí chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư.  Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Hoặc các kênh sau:
FaceBook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Có nên mua đất thuộc diện quy hoạch hay không?

Đất thuộc diện quy hoạch của nhà nước nhưng chưa có quyết định hay thông báo thu hồi đất thì vẫn thực hiện việc mua bán một cách bình thường. Vậy việc nên hay không nên mua đất thuộc diện quy hoạch còn phải phụ thuộc vào nhu cầu của từng người. Với kinh nghiệm lâu năm làm trong lĩnh vực đất đai, Luật Trung tín xin đưa ra một vài lời khuyên cho Quý khách hàng trong trường hợp này như sau:
Nếu bạn mua đất vì mục đích để ở lâu dài, đầu tư tiền để xây dựng nhà cửa, công trình vào đất thì không nên mua vì rất có thể mảnh đất đó sẽ bị thu hồi trong thời gian tới. Và tiền đền bù đất, công trình trên đất không thể bù lại được khoản tiền mà bạn đã bỏ ra trước đó.
Nếu bạn mua đất vì mục đích đầu tư thì cần phải cân nhắc thật kỹ về giá mua cũng như giá đền bù đất. Mua đất đền bù có rất nhiều rủi ro, tuy nhiên trong một số trường hợp đó lại là cơ hội đầu tư tốt. Nếu có khả năng tính toán và đánh giá vấn đề rất có thể mảnh đất này sẽ sinh lời cao.
Bên cạnh đó, nếu mục đích bạn mua đất quy hoạch để sau khi đất thu hồi bạn có một suất tái định cư đẹp hơn thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý. Nhưng trường hợp này trước khi mua bạn cần lưu ý về điều kiện được cấp tái định cư. Thứ nhất, mảnh đất bị thu hồi đó phải là đất ở. Thứ hai, trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, bạn phải không còn bất kỳ diện tích đất ở nào khác. Khi đó, phần trăm bạn được cấp đất tái định cư mới cao.

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai?


Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được thẩm định xong sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thông qua, quyết định, phê duyệt. Tuỳ vào cấp độ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ do các cơ quan khác nhau có quyền quyết định, phê duyệt. Căn cứ tại Điều 45, Luật đất đai 2013 thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:
– Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do Chính phủ trình;
– Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung hàng năm của từng tỉnh đồng thời phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ quốc phòng và Bộ công an;
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao giờ cũng phải công khai minh bạch và dựa trên các căn cứ pháp lý nhất định, trên cơ sở phê duyệt của chính phủ, UBND cấp có thẩm quyền.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Comments are closed.