Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối đúng không?

24/03/2023
Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối
194
Views

Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối có thể hiểu đơn giản là loại bảo hiểm từ bỏ thu phí khi đó người tham gia bất ngờ gặp rủi ro bị mất khả năng lao động hoặc tử vong thì công ty bảo hiểm sẽ không thu phí hợp đồng người có hôn phối với người tham gia loại bảo hiểm này cho đến khi hết hạn quyền lợi của bảo hiểm từ bỏ thu phí. Như vậy, thì sẽ giúp giảm bớt được gánh nặng bảo hiểm cho người có hôn phối với người tham gia bảo hiểm. Vậy Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối là gì?

Luật sư 247 xin được mang đến những thông tin liên quan đến vấn đề này

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là bản thỏa thuận pháp lý giữa công ty (bên cung cấp dịch vụ) và cá nhân (người được bảo hiểm hay bên mua bảo hiểm). Vai trò của bảo hiểm là giúp chuyển giao rủi ro từ người mua sang công ty bảo hiểm.

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, bạn sẽ phải trả một khoản phí cố định mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi

năm cho công ty bảo hiểm. Và bạn sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính do những tổn thất mà

bảo hiểm chi trả. Có thể bao gồm các vấn đề về sức khỏe, xe cộ hay tài sản khi gặp các sự cố

không lường trước được.

Ví dụ như: Khi xe bạn gặp phải sự cố trong quá trình lưu thông, bảo hiểm xe sẽ chi trả một khoản phí. Số tiền này tương ứng với các đề mục đền bù thiệt hại đã được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm ?

Bảo hiểm là việc bảo đảm bằng hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm sẽ chỉ trả tiền hoặc bổi thường vật chất khi xảy ra sự kiện do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định trên cơ sở người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Việc trả tiền hoặc bồi thường được thể hiện bằng một hợp đồng giữa tổ chức bảo hiểm và người bảo hiểm.

Bảo hiểm đóng vai trò là một phương thức lập quỹ tiền tệ (quỹ bảo hiểm) để bù đắp những thiệt hại do rủi ro (thiên tai, tai nạn…) hoặc do các sự kiện liên quan đến đời sống con người (sự kiện chết, ốm đau…). Hình thức sơ khai của bảo hiểm mang tính cộng đồng là lập quỹ tương trợ. Quỹ này do những người có quan hệ nghề nghiệp lập ra để,giúp đỡ thành viên gặp rủi ro. Hơn 4.000 năm trước Công nguyên, các thợ đá ở Ai Cập, các thương nhân đ Trung Quốc đã biết liên kết cộng đồng để bảo hiểm thông qua việc lập các quỹ tương trợ. Hình thức bảo hiểm nhằm mục đích thương mại đầu tiên xuất hiện ở Babylon vào khoảng 1.700 năm trước Công nguyên. Khác với phương thức tổ chức và hoạt động của các quỹ tương trợ, bảo hiểm nhằm mục đích thương mại, do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện. Cùng với sự ra đời của các tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp, phương thức và kĩ thuật thực hiện kinh doanh bảo hiểm cũng ngày càng phát triển. Ở Italia, Tây Ban Nha đầu thế kỉ XIV các bản hợp đồng hàng hải đã được thiết lập. Ở Anh, từ cuối thế kỉ XVII bảo hiểm hàng hải được thực hiện như một nghiệp vụ kinh doanh và đến đầu thế kỉ XVIII, nhiều nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm mới ra đời như bảo hiểm hoả hoạn (cùng với sự phát triển các đô thị ở thế kỉ XVIII), bảo hiểm thân thể… Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm trở thành ngành kinh doanh dịch vụ với nhiều loại hình bảo hiểm (có tới 100 và được chia thành ba loại lớn: bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm) và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà tư bản. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc nhà nước độc quyền kinh doanh bảo hiểm nên hoạt động bảo hiểm mang tính thương mại gọi là bảo hiểm nhà nước. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước cho phép các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh kinh doanh bảo hiểm, do đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm không thuần tuý mang tính nhà nước như trước. Hợp đồng bảo hiểm được kí kết giữa bên bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Bên bảo hiểm là bên nhận phí bảo hiểm và có trách nhiệm chỉ trả tiền bảo hiểm hoặc đền bù vật chất bị tổn thất khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối
Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối

Bảo hiểm bổ trợ là gì?

Bảo hiểm bổ trợ là loại bảo hiểm phụ được đính kèm khi mua bảo hiểm nhân thọ chính, mục đích là đề nâng cao quyền lợi và phạm vi bảo vệ giúp người tham gia được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.

Bảo hiểm bổ trợ có tính chất tương tự bảo hiểm sức khỏe với đặc điểm như:

Thời hạn hợp đồng ngắn (1 năm), cần tái tục hàng năm.

Mức phí tham gia thấp, quyền lợi bảo hiểm cao.

Đóng phí 1 lần.

Tham gia tự nguyện.

Không có giá trị hoàn lại sau khi kết thúc hợp đồng.

Được quyền tham gia một hoặc nhiều sản phẩm bổ trợ.

Bảo hiểm bổ trợ có những loại nào?

Bảo hiểm miễn đóng phí: Bảo hiểm được áp dụng khi người tham gia mắc bệnh hiểm nghèo. Các quyền lợi vẫn được chi trả theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm trợ cấp viện phí/bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm hỗ trợ chi phí khám chữa trị bệnh tật, tai nạn hoặc phẫu thuật. Tùy mỗi công ty mà loại bảo hiểm này sẽ có thêm các quyền lợi khác như điều trị nội trú, ngoại trú…

Bảo hiểm tai nạn: Bảo hiểm sẽ chi trả khi người tham gia bị tai nạn bất ngờ; thương tật/tử vong khi giúp người khác hoặc khi tham gia cuộc thi đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa, bảo hiểm này còn có 2 loại là bảo hiểm tai nạn học sinh và bảo hiểm tai nạn công nhân.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Người tham gia mắc các bệnh hiểm nghèo thuộc quy định của công ty bảo hiểm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh. Ngoài ra, nếu bệnh có tái phát trong thời gian hợp đồng thì bên tham gia vẫn được bảo hiểm chi trả.

Bảo hiểm từ bỏ thu phí: Khi người tham gia bất ngờ gặp rủi ro bị mất khả năng lao động hoặc tử vong thì công ty bảo hiểm sẽ không thu phí hợp đồng cho đến khi hết hạn quyền lợi.

Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Khi xảy ra rủi ro, người tham gia sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm với điều kiện thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trực tiếp gây ra, có giấy xác nhận của bệnh viện và được công ty bảo hiểm chấp nhận.

Bảo hiểm hỗ trợ trượt giá: Lạm phát có thể tác động đến giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, do vậy bảo hiểm hỗ trợ trượt giá sẽ giúp tăng số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính lên 5 – 10%/năm, bảo vệ giá trị tiền bạc trước các biến động của kinh tế thị trường.

Bảo hiểm tử kỳ dành cho người hôn phối: Nếu người hôn phối tử vong, tiền nhận được là 100%

mệnh giá sản phẩm bảo hiểm. Còn nếu người hôn phối bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì số tiền bảo hiểm nhận được bằng với quyền lợi khi tử vong, được chi trả 10 lần trong 10 năm (mỗi lần là 1/10 số tiền bảo hiểm).

Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối là gì?

Là sản phẩm bảo hiểm từ bỏ thu phí, là việc Công ty bảo hiểm sẽ ngừng thu các khoản phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm kể từ kỳ thu phí tiếp theo sau thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm đến Ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí không may gặp rủi ro Tử vong hay bị Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn, hợp đồng chính của Người được bảo hiểm và các sản phẩm bổ sung (nếu có) vẫn tiếp tục có hiệu lực mà không cần phải đóng phí cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng của bảo hiểm.

Đối với quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí, nơi bán loại bảo hiểm này sẽ ngừng thu các khoản phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm kể từ kỳ thu phí tiếp theo sau thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm đến Ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực trong suốt thời gian công ty bán bảo hiểm ngừng thu phí theo quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí.

Điều kiện của Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối

Độ tuổi tham gia: 18 đến 60 tuổi.
Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm: 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng từ 5 – 47 năm

Quy định về sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Hiện nay có rất nhiều gói bảo hiểm bổ trợ với phạm vi bảo vệ rộng giúp đáp ứng mọi nhu cầu bảo vệ của khách hàng:

– Bảo hiểm miễn đóng phí

– Bảo hiểm trợ cấp viện phí/bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

– Bảo hiểm tai nạn

– Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

– Bào hiểm từ bỏ thu phí

– Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

– Bảo hiểm hỗ trợ trượt giá

– Bảo hiểm tử kỳ dành cho người hôn phối

Các sản phẩm bổ trợ được tham gia cùng hợp đồng bảo hiểm chính đều có quy định và điều khoản riêng đính kèm.

Mời bạn xem thêm bài viết

Khuyến nghị

Luật sư X tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối” Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến soạn thảo mẫu đơn khởi kiện thuận tình ly hôn… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Bảo hiểm tử kỳ dành cho người hôn phối là gì?

Quyền lợi trong trường hợp Người hôn phối tử vong: Số tiền bảo hiểm thanh toán bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm bổ sung.
Quyền lợi trong trường hợp Người hôn phối bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Số tiền bảo hiểm thanh toán bằng Quyền lợi khi tử vong. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm, mỗi lần bằng 1/10 Số tiền bảo hiểm. Nếu Người hôn phối tử vong mà quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, sẽ được thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
Quyền lợi miễn nộp phí: Để chia sẻ những mất mát, rủi ro khi Người được bảo hiểm chính bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Với Quyền lợi mang tính nhân văn sâu sắc này, khách hàng được miễn nghĩa vụ nộp phí cho Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này trong tương lai và cho đến khi đáo hạn. Khi đó, Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này sẽ tự động chuyển đổi thành một Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ có cùng Mệnh giá và có thời hạn bằng thời hạn bảo hiểm còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này và Người hôn phối sẽ tự động trở thành chủ hợp đồng và được bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ đã chuyển đổi.
Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm: Nhằm gia tăng thêm quyền lợi cho người hôn phối như một cách chia sẻ và gánh thêm trách nhiệm về mình, loại bảo hiểm này cung cấp Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm cho Người hôn phối mà không cần phải thẩm định lại sức khỏe khi Người được bảo hiểm chính bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Người hôn phối có quyền yêu cầu chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này thành một Hợp đồng Kế hoạch Tài chính Trọn đời hoặc Bảo hiểm Trọn đời với Mệnh giá bằng hoặc nhỏ hơn Mệnh giá hiện tại mà không cần phải thẩm định sức khỏe. Khi trở thành chủ hợp đồng, Người hôn phối mặc nhiên được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm chuyển đổi. Thế nhưng, khi sử dụng quyền chuyển đổi sản phẩm miễn thẩm định sức khỏe, Người hôn phối được xem là từ bỏ quyền lợi miễn nộp phí mà hợp đồng bổ sung này cung cấp.

Thời hạn của sản phẩm Từ bỏ thu phí

Thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này là từ 5 đến 47 năm, nhưng không vượt quá thời hạn hợp đồng có hiệu lực còn lại của Hợp đồng bảo hiểm chính đã ký kết.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.