Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định 2022

15/11/2022
Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định 2022
196
Views

Trên thực tế, vì một số lý do mà doanh nghiệp, công ty lựa chọn giải thể hoặc một số công ty bị bắt buộc giải thể. Việc giải thể công ty phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu bạn cùng đang gặp khó khăn trong việc giải thể công ty, hãy tham khảo bài viết Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định của Luật sư 247 nhé.

Căn cứ pháp lý

Giải thể công ty là gì?

Giải thể có thể hiểu là không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa. Theo đó, giải thể công ty được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của công ty.

Khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tình trạng của công ty đã giải thể “là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp”.

Khi thực hiện xong thủ tục giải thể công ty, tình trạng này sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào?

Tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.”

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện giải thể công ty như sau:

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, công ty chỉ được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;

– Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định 2022
Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định 2022

Hồ sơ giải thể công ty như thế nào?

Tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ giải thể công ty như sau

– Hồ sơ giải thể công ty bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty

Công ty tiến hành thủ tục giải thể công ty theo hai hình thức chính:

– Giải thể tự nguyện;

– Giải thể bắt buộc (Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày bên trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể công ty

* Đối với trường hợp giải thể tự nguyện

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp và tổ chức thanh lý tài sản;

Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp;

Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày từ ngày thông qua.

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Công ty gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

* Đối với trường hợp giải thể bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật sư 247 tư vấn về “Thủ tục giải thể công ty mới nhất nhanh chóng theo quy định 2022”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư 247 luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục trích lục hồ sơ địa chính… của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư 247 tư vấn trực tiếp.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Giải thể công ty thì khoản nợ thuế được thanh toán trước hay không?

Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:
b) Nợ thuế;
Như vậy, có thể thấy giải thể công ty thì khoản nợ thuế sẽ không được thanh toán trước mà sẽ được thanh toán sau khi trả các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

Có giải thể doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên hay không?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Theo đó, tại quy định trên đã nói rõ rằng khi công ty không còn đủ số lượng thành viên là một trong những điều kiện để giải thể doanh nghiệp.

Khi giải thể doanh nghiệp có cần nộp lại con dấu không?

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp như sau:
“Điều 43. Dấu của doanh nghiệp
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.”
Bên cạnh đó, theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau:
– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
Như vậy, khi doanh nghiệp giải thể không cần nộp lại con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Doanh nghiệp

Comments are closed.