Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu

30/06/2021
Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu
114
Views

Xin chào Luật sư! Tôi có vấn đề về việc chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu muốn nhờ Luật tư vấn như sau: Công ty chúng tôi đã được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép xây dựng 1 cửa hàng xăng dầu đứng tên công ty chúng tôi. Cửa hàng xăng dầu được phê duyệt xây dựng trên 3 thửa đất đứng tên cá nhân gia đình chủ doanh nghiệp. Cửa hàng đã được xây dựng và hoạt động ổn định được 3 năm Giờ công ty chúng tôi muốn bán vậy cần làm nhưng thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu như thế nào? Tài sản bán là cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của công ty, 3 thửa đất lại đứng tên cá nhân?

Rất mong nhận được sự phản hồi của Luật sư

Cảm ơn bạn dã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Luật sư 247 sẽ giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn

Thứ nhất, cần phải xác định chính xác chủ sở hữu đối với quyền sử dụng đất 03 thửa đất được dùng để xây dựng; của hàng xăng dầu của công ty bạn vì là tài sản đã được đưa vào sử dụng trong quá trình kinh doanh. Xác định thông tin về sở hữu sẽ giúp cho quá trình mua bán; chuyển nhượng tài sản được thuận tiện hơn rất nhiều.

Vốn góp đầu tư là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành; chế độ sở hữu đối với tài sản được đưa vào kinh doanh có sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp. Bạn không cung cấp thông tin về loại hình doanh nghiệp của công ty bạn đang làm việc nhưng có nhắc tới cụm từ “chủ doanh nghiệp”- một khái niệm đặc trưng của loại hình doanh nghiệp tư nhân. Về vấn đề góp vốn vào doanh nghiệ tư nhân, Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh”

Từ nội dung quy định trên có thể thấy, đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có toàn quyền trong việc góp và quản lý vốn đưa vào kinh doanh. Chính bởi tính duy nhất trong sở hữu vốn và tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các trách nhiệm của doanh nghiệp vậy nên việc góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân có sự khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác.

Cụ thể là chủ doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào doanh nghiệp của mình chỉ cần thực hiện các thủ tục để đăng ký vốn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và hồ sơ tài chính của doanh nghiệp mà không phải thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng cho doanh nghiệp đối với phần tài sản được sử dụng làm vốn góp đó. Như vậy có nghĩa là không có sự phân biệt giữa tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân với tài sản của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp này, điều đó đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất của 03 lô đất nơi đặt cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu công ty bạn đang làm việc không được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp tư nhân thì theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì việc góp vốn vào công ty chỉ được chấp nhận khi đã có sự chuyển giao quyền sở hữu tài sản dùng làm phần vốn góp đó cho phía công ty. Như vậy thì quyền sử dụng đất 03 lô đất trong trường hợp này sẽ thuộc sở hữu của công ty và việc chuyển nhượng khối tài sản này phải được sự chấp thuận của công ty.

Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu

Thủ tục để bán tài sản cửa hàng xăng dầu và 03 lô đất nơi đặt cửa hàng xăng dầu. Trong trường hợp này, dựa trên những thông tin bạn cung cấp thì được hiểu theo hướng doanh nghiệp của bạn chỉ đơn thuần muốn bán toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của cửa hàng xăng dầu chứ không liên quan đến vấn đề chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp. Vì tài sản muốn bán đều là những tài sản thông thường nên thủ tục mua bán tài sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Cụ thể bạn và bên mua sẽ xác lập hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.”. Về giá, phương thức thanh toán; địa điểm; thời hạn, chất lượng sản phẩm,…có thể thực hiện Bộ luật dân sự 2015.

Cả cửa hàng xăng dầu và quyền sử dụng 03 lô đất đều là phải đăng ký quyền sở hữu tài sản vậy nên để thực hiện thủ tục mua bán những tài sản này thì hợp đồng mua bán tài sản phải được công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký lại thông tin về chủ sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247 về “Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu?“. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề này thì xin vui lòng liên hệ: 0936128102 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Câu hỏi liên quan

Hợp đồng mua bán tài sản vô hiệu khi nào?

Theo Bộ luật dân sự 2015; các trường hợp hợp đồng vô hiệu được áp dụng theo các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu nói chung. Theo đó một hợp đồng mua bán tài sản vô hiệu trong những trường hợp chủ yếu sau:
– Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.
– Vô hiệu do giả tạo.
– Vô hiệu do nhầm lẫn.
– Vô hiệu do lừa dối.
– Vô hiệu khi bên tham gia giao dịch thực hiện hợp đồng do bị đe dọa.
– Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
– Vô hiệu do vi phạm quy định về hình thức.

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu như thế nào?

Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Bên chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ bao gồm các tài liệu:
Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
Bản gốc văn bằng bảo hộ;
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;
Chứng từ nộp phí, lệ phí;
Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các hoạt động sau:
Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đang ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức.
Sau đó tiến hành ghi nhận và văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Chuyên mục:
Doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *