Chủ đề: Tội trộm cắp tài sản bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?