Chủ đề: Những người đã tiêm đủ vắc-xin có được đến/về Hà Nội không