Chủ đề: Những đối tượng nào được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022